AVC MULTIMEDIA
Notebooki Komputery Podzespoły PC Gry i konsole Telefony i GPS Foto RTV AGD Oświetlenie Biuro Dla dzieci

Serwis
Zdalny serwis
Serwis laptopów
Urządzenia fiskalne
Drukarki fiskalne
Kasy fiskalne
Akcesoria
Oprogramowanie WAPRO
Analizy wielowymiarowe
Fakturowanie
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Księga podatkowa
Sklep internetowy
Sprzedaż i magazyn
Sprzedaż mobilna
Środki trwałe
Zarządzanie relacjami z klientami
Cennik
Kontakt

 :. tel:25 644 38 27
 :. tel:25 633 21 67

 :. kom:  501 290 367

 :. GG: 5269165 

:. avc@avc.siedlce.pl
:. handlowcy@avc.siedlce.pl
:. serwis@avc.siedlce.pl

Sklep czynny w godzinach
pn. - pt.: 9-18 
w soboty: 9-14

Nasz adres:
PHU AVC MULTIMEDIA
Wiesław Krasuski
ul. Młynarska 15 Ip.
 08-110 Siedlce


WF-bEST BIURO - zmiany z wprogramie

Ostatnia wersja płatna ma numer 7.80.0. Instalując najnowszą wersję programu użytkownicy posiadający wersje wcześniejsze (o numerze niższym niż 7.80.0) powinni (w ciągu 30 dni od daty instalacji uaktualnienia) zapłacić a następnie wysłać zamówienie na kod aktywacyjny.
Użytkownicy, którzy nabyli program w ostatnich miesiącach korzystają z rabatu (tzw. BONUS DLA NOWEGO KLIENTA).

 

Wersja Data
7.80.0 01.10.2012
7.72.0 (wydanie 2) 06.07.2012
7.72.0 27.06.2012
7.71.2 14.05.2012
7.71.0 24.11.2011
7.70.0 03.10.2011
7.60.0 04.10.2010
7.50.4 07.05.2010
7.50.0 03.11.2009
7.40.8 01.07.2009
7.40.6 15.05.2009
7.40.4 05.03.2009
7.40.2 04.12.2008
7.40.0 03.11.2008


Zmiany w wersji 7.80.0 (01.10.2012)
 • Wygląd aplikacji
 • Dodano nowy rodzaj menu. W parametrach konfiguracyjnych systemu dostępnych z menu "Administrator | Ustawienia" dodano parametr o nazwie "Wygląd menu aplikacji". Parametr ma dwie wartości do wyboru:
  • Pasek ikon - standardowy układ menu, znany z poprzednich wersji programu;
  • Wstążka - nowy układ menu w postaci wstążki, znany z aktualnych wersji pakietu MS Office;
 • Zmieniono tło aplikacji.
 • Nowości funkcjonalne
 • Pulpit informacyjny - w obecnej wersji, okno panelu informacyjnego przeznaczone jest głównie do bezpośredniego przekazywania użytkownikom istotnych informacji dotyczących oprogramowania. Panel może ładować się automatycznie przy każdym uruchomieniu programu lub może zostać wyłączony. 
  Aby go uruchomić należy wybrać polecenie menu "System | Panel informacyjny";
 • Formatka "Kartoteka składnika majątku trwałego" - od obecnej wersji programu można zmieniać jej rozmiar, tak aby każdy użytkownik mógł dostosować ją zgodnie z własnymi preferencjami;
 • Zmodyfikowano i poprawiono działanie następujących raportów i zestawień:
 • Zestawienie ewidencyjne środków trwałych
 • Raport inwentaryzacyjny
 • SMT wg grup i klasyfikacji
 • SMT - informacje bilansowe oraz SMT - informacje podatkowe
 • Tabela amortyzacji zbiorcza - informacje bilansowe


Zmiany w wersji 7.72.0 (wydanie 2) (06.07.2012)
 • W wydaniu 2 poprawiono działanie modułu raportów Crystal Reports
 • Poprawiono błąd WERPB-226. Błąd wysyłania raportu za pośrednictwem poczty.


Zmiany w wersji 7.72.0 (27.06.2012)
 • Nowa wersja programu jest przygotowana do współpracy z serwerem Microsoft SQL Server 2012.
 • Poprawiono błąd: po wykonaniu zmiany miejsca użytkowania lub stanowiska środka trwałego, zestawienie ewidencyjne środków trwałych nie pokazywało żadnych danych;
 • Poprawiono błąd: raport Amortyzacja bilansowa i podatkowa nie wyświetlał żadnych danych;
 • Poprawiono nieprawidłowe naliczanie amortyzacji dla ulepszonych w pełni zamortyzowanych środków trwałych;
 • Poprawiono raport „(!) Zestawienie ewidencyjne środków trwałych” - w roku, w którym nie ma jeszcze operacji, na zestawieniu pojawiały się nieuzasadnione kwoty.


Zmiany w wersji 7.71.2 (14.05.2012)
 • Raport inwentaryzacyjny
  • dodano funkcję przenoszenia na raport uwag o składniku majątkowym;
  • dodano podsumowanie raportu;
 • Formatki danych firmy, adresów firmy - do pól dat dodano funkcję kalendarza ułatwiającego wprowadzanie data w w/w. pola;
 • Poprawiono działanie raportu "Zestawienie ewidencyjne na dzień". Obecnie raport przedstawiają dane na ostatni dzień miesiąca, dla wybranej daty;
 • Wprowadzono wiele drobnych zmian i poprawek w programie, usunięto zgłoszone przez użytkowników problemy i niedogodności w wersji 7.71.0;


Zmiany w wersji 7.71.0 (24.11.2011)
 • W programie zmodyfikowano obsługę kolektorów danych w procesie inwentaryzacji środków trwałych;
  • W module inwentaryzacji, dodano ekran obsługi transmisji danych z kolektora do tzw. bufor kolektora. Transmisja danych z kolektorów odbywa się do bufora kolektora a następnie z bufora, po weryfikacji i zatwierdzeniu jest przenoszona do arkusza inwentaryzacji.
  • Dodatkowa funkcjonalność bufora:
   • W oknie bufora danych widoczna jest kolumna identyfikująca transmisję danych z urządzenia, np. numer dokumentu (dla pewnych modeli kolektorów obsługujących dokumenty);
   • Obsługa czytników kodów kreskowych z pamięcią SYMBOL P360/P460 jako kolektorów danych. Po wybraniu z menu tego typu urządzenia można również wprowadzać dane do bufora kolektora używając zwykłego czytnika. W obu przypadkach, w/w czytników i kolektorów, wprowadzenie kilku pozycji z taki samym kodem kreskowym i przesłaniu ich do bufora spowoduje ich zgrupowanie i zsumowanie;


Zmiany w wersji 7.70.0 (03.10.2011)
 • NOWOŚCI
 • Dodano raport "Zestawienie ewidencyjne środków trwałych" (wybór okresu);
 • Dodano obsługę drukarki etykietującej DYMO 450;

 • ZMODYFIKOWANO
 • Okno wyboru raportu - dodano możliwość zmiany wielkości okna.
 • Uporządkowano istniejące raporty i zestawienia w logiczne grupy tematyczne. Odpowiedni wariant wydruku wywoływany jest obecnie po ustawieniu odpowiednich parametrów wydruku. Zmodyfikowano wygląd raportów.
 • W programie dodano następujące konfigurowalne raporty:
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa za miesiąc.
  Parametry:
  • "Miesiąc", "Rok", "Data wydruku", "Opis użytkownika",
  • "W podziale". Dostępne do wyboru dwie opcje:
   • "na grupy",
   • "wg miejsc".
 • Ewidencja dla KPIR oraz KH
  Parametry:
  • "Rok", "Data wydruku", "Opis użytkownika",
  • "Rodzaj ewidencji". Dostępne opcje:
   • "Bilansowa", aktualizacje wartości początkowej,
   • "Podatkowa", aktualizacje wartości początkowej,
   • "Bilansowa", zmiany wartości netto,
   • "podatkowa", zmiany wartości netto,
 • Inwentaryzacja SMT wg miejsca
 • Inwentaryzacja wyposażenia wg miejsca
  Parametr - "Rodzaj inwentaryzacji". Dostępne opcje:
  • "Pełna"
  • "Uproszczona"
 • ”Plan amortyzacji zbiorczy - informacje bilansowe i podatkowe"
  Parametry:
  • "Rok obrotowy", "Data wydruku", "Opis użytkownika"
  • "Rodzaj amortyzacji". Dostępne opcje:
   • "Bilansowa i podatkowa"
   • "Bilansowa"
   • "Podatkowa"
 • Tabela amortyzacji zbiorcza - informacje bilansowe i podatkowe
  Parametry:
  • "Zakres raportu", "Data wydruku", :Opis użytkownika"
  • "Rodzaj amortyzacji". Dostępne opcje:
   • "Bilansowa i podatkowa"
   • "Bilansowa"
   • "Podatkowa"
 • Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie
  Parametry:
  • "Miesiąc", "Rok", "Data wydruku", "Opis użytkownika",
  • "Grupowanie". Dostępne opcje:
   • "wg grup i klasyfikacji"
   • "wg miejsc i grup"
 • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, amortyzowane
  Parametry:
  • "wg osób, klasyfikacji i statusów",
  • "wg osób, grupo i statusów"
  • "wg osób, amortyzowane i zamortyzowane",
  • "wg osób i statusów",
  • "wg klasyfikacji, osób i statusów",
  • "wg klasyfikacji, miejsc",
  • "wg miejsc, zlikwidowane",
  • "wg miejsc, zamortyzowane",
  • "wg miejsc, amortyzowane",
  • "wg miejsc, sprzedane",
  • "wg miejsc, przekazane",
  • "wg miejsc, klasyfikacji",
  • "wg miejsc, grup i statusów",
  • "wg miejsc i statusów",
  • "wg grup, osób i statusów",
  • "wg grup, miejsc i statusów",
  • "wg grup i klasyfikacji",
  • "wg grup i klasyfikacji, zamortyzowane",
  • "wg grup i klasyfikacji, zlikwidowane",
  • "wg grup i klasyfikacji, sprzedane",
  • "wg grup i klasyfikacji, przekazane".
 • Wykaz wyposażenia
  Parametry:
  • "wg miejsc i osób",
  • "wg miejsc",
  • "wg osób i miejsc",
  • "wg osób".
 • Zestawienie ewidencyjne środków trwałych
  Parametry:
  • "Miesiąc", "Rok", "Data wydruku", "Opis użytkownika",
  • "Rodzaj amortyzacji". Dostępne opcje:
   • "Bilansowa"
   • "Podatkowa"
 • Zaktualizowano struktury bazy danych.


Zmiany w wersji 7.60.0 (04.10.2010)
 • Dostosowano struktury danych oraz program do współpracy z pozostałymi produktami AssecoWAPRO w wersji 7.60.0
 • Zoptymalizowano algorytmy i wewnętrzne procedury systemu


Zmiany w wersji 7.50.4 (07.05.2010)
 • Zmodernizowano funkcję dopasowanie okien do rozdzielczości oraz dodano własną funkcję maksymalizacji okien umożliwiającą poprawną pracę programu na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7;
 • Uaktualniono moduł obsługi urządzeń zewnętrznych : czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykietujące;
 • Dodano możliwość wykonania amortyzacji bilansowej dla wieczystego użytkowanie gruntów;
 • Stworzono możliwość wykonania amortyzacji środka trwałego za okres wcześniejszy, pomimo istnienia w systemie późniejszych operacji takich jak zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, czyli operacji nie mających wpływu na samą amortyzację;
 • Zmodernizowano funkcję amortyzacji dla wielu środków trwałych. W przypadku, gdy niektóre środki z wybranej grupy nie mogą być zamortyzowane, wyświetlany jest stosowny komunikat dający możliwość ich pominięcie;
 • Wprowadzono możliwość przechwywania i wyświetlania historii zmian nazwy środków trwałych i elementów wyposażenia. W przypadku ŚT zmiany należy dokonywać bezpośrednio na formularzu przy pomocy przycisku<Popraw>, natomiast w przypadku wyposażenia - poprzez wykonanie operacji zmiany nazwy;
 • Dodano nową gałąź na drzewie filtrów wyposażenia - środki ściągnięte z ewidencji. Filtr ten uwzględniany jest również dla wydruków;
 • Na wydrukach wszystkich raportów dodano informację: nazwa firmy, nazwa programu przetwarzania oraz wersja używanego oprogramowania. Uporządkowano stopki wydruków, poprawiono daty wykonania wydruku. Wprowadzono sortowanie chronologiczne operacji na wydrukach;


Zmiany w wersji 7.50.0 (03.11.2009)
 • Dostosowano struktury bazy danych do struktur pozostałych programów linii 7.50.0.

  Zgodnie z przyjętą polityką wydawania aktualizacji płatnych w listopadowym terminie ukazują się nowe wersje wszystkich programów. Zakup aktualizacji umożliwi Użytkownikowi bezpłatne (do czasu wydania kolejnej płatnej wersji) pobranie wersji w których znajdą się aktualizacje dostosowujące program do zmian stosownych przepisów jak i nowych funkcjonalności.


Zmiany w wersji 7.40.8 (01.07.2009)
 • Ewidencja majątku
  • Do drzewa statusów dodano metodę amortyzacji środków amortyzowanych
  • Dodano obsługę kolektorów danych w module inwentaryzacji
 • Księgowanie
  • W metajęzyku dekretów poprawiono księgowanie na kontach analitycznych przy użyciu parametrów
 • Ogólne
  • Przeprowadzono "face-lifting" formatek, ikon, komponentów.
  • Poprawiono procedurę generowania kodów kreskowych (wyliczanie cyfry kontrolnej)


Zmiany w wersji 7.40.6 (15.05.2009)
 • Ewidencja majątku i wyposażenia
  • Poprawiono sortowanie majątku wg kodu kreskowego
  • Dodano informacje o pojeździe na formatce majątku
  • Poprawiono przekazywanie filtrów majątku i wyposażenia do raportów Crystal Reports
  • Umożliwiono dodanie elementów składowych środkom trwałym w budowie (inwestycjom) bez przeprowadzania operacji ulepszenia
  • Poprawiono przenoszenie dotychczasowego umorzenia bilansowego na podatkowe
  • Zmodyfikowano grafikę i logotypy wg nowych wzorów
  • Zaktualizowano help programu


Zmiany w wersji 7.40.4 (05.03.2009)
 • Raporty
  • W raporcie inwentaryzacyjnym zmieniono wartość ST na wartość zaktualizowaną
  • Poprawiono wartość w polach "ogółem" na raportach "Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg grup i klasyfikacji" oraz "Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg miejsc i grup"
  • Poprawiono wartość w polu "Zmniejszenia wartości" przy operacji przekazania w raportach "Zwiększenia, zmniejszenia wartości - informacje bilansowe" oraz "Zwiększenia, zmniejszenia wartości - informacje podatkowe"
 • Operacje Majątku i wyposażenia
  • Umożliwiono drukowanie etykiet wg ustawionego porządku wyświetlania w browserze
  • Poprawiono mechanizm cofania operacji wyposażenia aby nie zaokrąglał wartości do pełnych złotych
  • Poprawiono ustawienie kursora po wykonaniu operacji powielania ST i wyposażenia aby ustawiał się na powielony element
  • Poszerzono pola numeru inwentarzowego dla wyszukiwania ST i wyposażenia do 40 znaków
  • Wymuszono zapis formatki majątku po wycofaniu ostatniej lub wszystkich operacji
  • Usunięto błąd, który w sporadycznych przypadkach pokazywał nieprawidłową wartość kolumny "Wartość na początku roku" w podglądzie zwiększeń/zmniejszeń w kartotece środków oraz na raportach dotyczących zwiększeń i zmniejszeń wartości
 • Import/Export
  • Poprawiono przypisanie wyposażenia do grup podczas importu z pliku tekstowego
  • Poprawiono procedurę importu majątku z pliku tekstowego
 • Kartoteki
  • W kartotece miejsc dodano przełącznik wyświetlający hierarchiczny przydział miejsc aby w jednostce nadrzędnej było widać składniki jednostek podrzędnych
  • Poprawiono procedurę powielania w kartotece pracownika
 • Administrator
  • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia tła aplikacji
 • Urządzenia zewnętrzne
  • Dodano możliwość wykorzystania zewnętrznego edytora etykiet DYMO LABEL oraz przy zapisie etykiet do plików tekstowych


Zmiany w wersji 7.40.2 (04.12.2008)
 • Raporty
  • Przebudowano i zaktualizowano raporty:
  • "PK" oraz "PK wg operacji" - dodana data wydruku, sumowanie dla stron, drobne zmiany w wyglądzie.
  • "Operacje wyposażenia - raport ogólny" oraz "Operacje wyposażenia"
  • "OT" oraz "OTW" - dodano charakterystykę i uwagi do majątku
  • "Ewidencja wyposażenia dla KPiR wg osób odpowiedzialnych"
  • "Wykaz wyposażenia wg miejsc
  • Usunięto raport "Ewidencja wyposażenia wg miejsc dla KPiR i KH" - przedstawiał identyczne dane jak "Wykaz wyposażenia wg miejsc"
  • Do definicji raportów dodano 2 kolejne miejsca wywołania: Inwentaryzacja oraz Operacje na wyposażeniu.
 • Obsługa Majątku i Wyposażenia
  • Poprawiono wyliczanie pozostałej do rozdzielenia kwoty w operacji korekty planu amortyzacji bilansowej i podatkowej
  • Do pozycji inwentaryzacji dodano numer inwentarzowy majątku/wyposażenia
 • Administrator
  • Dostosowano program do systemu Windows Vista
  • Dodano informator o nowościach WA-PRO w głównym oknie aplikacji

 


Zmiany w wersji 7.40.0 (03.11.2008)
 • Dodano obsługę drukarek etykietujących. Funkcja wydruku dostępna jest z kartoteki majątku, wyposażenia oraz pozycji inwentaryzacji.
 • Zoptymalizowano procedurę tworzenia dekretów za pomocą metajęzyka
 • Dodano raport "Wykaz SMT - wg sposobu nabycia
 • Zoptymalizowano raport "Wykaz wyposażenia wg miejsc" aby uwzględniał pozycje bez zarejestrowanego dokumentu zakupu
 • Poprawiono wybór roku obrotowego w raportach - raporty uwzględniają teraz tylko zadany rok obrotowy
 • Poprawiono dane na raporcie PK w sytuacji gdy środek trwały posiadał więcej niż 1 stanowisko kosztów z identycznym podziałem procentowym
 • Zoptymalizowano raporty "Ewidencja wyposażenia wg miejsc dla KPiR i KH" oraz "Ewidencja wyposażenia wg osób dla KPiR i KH"
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek w kartotece majątku i wyposażenia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.