AVC MULTIMEDIA
Notebooki Komputery Podzespoły PC Gry i konsole Telefony i GPS Foto RTV AGD Oświetlenie Biuro Dla dzieci

Serwis
Zdalny serwis
Serwis laptopów
Urządzenia fiskalne
Drukarki fiskalne
Kasy fiskalne
Akcesoria
Oprogramowanie WAPRO
Analizy wielowymiarowe
Fakturowanie
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Księga podatkowa
Sklep internetowy
Sprzedaż i magazyn
Sprzedaż mobilna
Środki trwałe
Zarządzanie relacjami z klientami
Cennik
Kontakt

 :. tel:25 644 38 27
 :. tel:25 633 21 67

 :. kom:  501 290 367

 :. GG: 5269165 

:. avc@avc.siedlce.pl
:. handlowcy@avc.siedlce.pl
:. serwis@avc.siedlce.pl

Sklep czynny w godzinach
pn. - pt.: 9-18 
w soboty: 9-14

Nasz adres:
PHU AVC MULTIMEDIA
Wiesław Krasuski
ul. Młynarska 15 Ip.
 08-110 Siedlce


WF-GANG PRESTIŻ - zmiany w programie

Ostatnia wersja płatna ma numer 7.80.0. Instalując najnowszą wersję programu użytkownicy posiadający wersje wcześniejsze (o numerze niższym niż 7.80.0) powinni (w ciągu 30 dni od daty instalacji uaktualnienia) zapłacić a następnie wysłać zamówienie na kod aktywacyjny.
Użytkownicy, którzy nabyli program w ostatnich miesiącach korzystają z rabatu (tzw. BONUS DLA NOWEGO KLIENTA).

Wersja Data
7.80.0 01.10.2012
7.72.0 (wydanie 2) 13.07.2012
7.72.0 27.06.2012
7.70.6 30.03.2012
7.70.4 06.02.2012
7.70.2 09.01.2012
7.70.0 03.10.2011
7.60.6 14.07.2011
7.60.4 15.04.2011
7.60.2 14.01.2011
7.60.0 04.10.2010
7.50.4 29.06.2010
7.50.2 25.01.2010
7.50.0 03.11.2009
7.40.8 14.07.2009
7.40.6 03.04.2009
7.40.4 18.02.2009
7.40.2 22.01.2009
7.40.0 03.11.2008
7.31.4 24.06.2008
7.31.2 21.02.2008
7.31.0 18.02.2008
7.30.0 21.11.2007
7.10.6 06.07.2007
7.10.4 25.06.2007
7.10.2 22.01.2007


Zmiany w wersji 7.80.0 (01.10.2012)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano nową możliwość wyboru opcji programu za pomocą wstążki o wyglądzie zgodnym ze stylem znanym z MS Office 2010. Ten sposób wyświetlania opcji menu jest ustawieniem domyślnym. Dotychczasowy wygląd menu programu i sposób jego obsługi można ustawić za pomocą nowo dodanego parametru "Wygląd menu aplikacji" znajdującego się w "Ustawieniach użytkownika".
 • Na potrzeby menu w stylu wstążki rozbudowano mechanizm definiowania menu systemu o możliwość przyporządkowania pozycji z menu "Ubezpieczenia", "Raporty", "Operacje” i „Rejestracja czasu" do grup menu. Stworzono również zupełnie nowy mechanizm wyboru opcji dla tych pozycji oparty na oknie zawierającym listę dostępnych funkcji i raportów.
 • Do systemu dodano "Pulpit informacyjny" uruchamiany przy starcie programu. Zawiera on aktualne informację dotyczące programu oraz ofertę naszej firmy dla sektora MSP. Domyślne ustawienie powodujące uruchomienie pulpitu informacyjnego można zmienić za pomocą nowo dodanego parametru "Pokazuj pulpit informacyjny" znajdującego się w "Ustawieniach użytkownika".
 • Zmieniono okno zamykania programu dodając możliwość uruchomienia archiwizatora baz danych. Na potrzeby tego mechanizmu w "Ustawieniach użytkownika" dodano parametr "Uruchom program archiwizujący" pozwalający ustawić domyślną wartość opcji "po zakończeniu pracy chce zrobić kopię zapasową bazy danych".
 • W oknie list płac przywrócono działanie klawisza F10 zamykającego listę.
 • Wymieniono mechanizm maksymalizacji okien na nową wersje obsługującą zarówno nowy jak i poprzedni wyglądu menu.
 • Odświeżono wygląd programu zmieniając ikony i tło głównego okna programu.
 • Usunięto przyczynę problemów z uruchamianiem programu na Windows Server 2003
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W związku z obowiązującą od 2013 roku zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodano do menu „Ubezpieczenia” wydruk informacji dla osoby ubezpieczonej o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS RMUA. Opcja ta służy do przygotowania raportów miesięcznych i rocznych, zgodnie z wytycznymi art.41 ust.8 ustawy (po zmianach związanych z redukcją niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DZ.U. z 2011 r., NR 232, poz.1378))
 • W procesie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano okienko wyświetlające nazwisko i imię osoby, dla której tworzone są raporty imienne i sumowane składki na ZUS DRA.
 • Zmieniono mechanizm stronicowania raportu "Zatrudnione osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia" w celu umieszczenia podsumowania na jednej stronie.


Zmiany w wersji 7.72.0 (wydanie 2) (13.07.2012)
 • Rozwiązano problem z brakiem reakcji na klawisz F10 w oknach wprowadzania danych.


Zmiany w wersji 7.72.0 (27.06.2012)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Rozwiązano problem z "zamrażaniem" programu pracującego pod kontrola systemów VISTA I WIN7 po naciśnięciu klawisza Tab lub F10.
 • W ustawieniach użytkownika dodano możliwość ustalenia minimalnej długości hasła z jakim loguje się on do programu. Długość ta nie może być mniejsza niż 4 znaki.
 • W procesie eksportu obiektów systemu do plików xml dodano podpowiadanie nazwy pliku jako nazwy eksportowanego obiektu.
 • Zmieniono mechanizm odczytu danych do okna "Ewidencja nieobecności" co znacznie zmniejszyło czas oczekiwania na wyświetlenie tego okna i jego odświeżenie po wprowadzeniu nowej nieobecności.
 • W ustawieniach użytkownika dodano parametr "Tylko jedno logowanie" za pomocą którego można nie zezwolić użytkownikowi na powtórne zalogowanie się do tej samej bazy danych, jeżeli jego poprzednie logowanie jest nadal aktywne.
 • Zmieniono kolor tła okien wyboru osób z kartoteki osobowej, wyboru list płac i list płac pracownika.
 • Dostosowano skrypty tworzące i aktualizujące bazę do uruchomienia na SQL2012.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono mechanizm konfiguracji obliczeń podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Zaprzestano korzystania z parametru konfiguracyjnego "Uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku" a dodano nową opcję "Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne (podstawa do zasiłku)" w grupie "Inne dane do list płac". Zmiana ma na celu zwiększenie możliwości dopasowania programu do zasad opisanych w "Komentarzu ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" oraz "Informatorze ZUS świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa". Z publikacji tych wynika, że w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych i zmiennych, zmniejszanych proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki zmienne. Natomiast w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości i w miesiącu wymagającym uzupełnienia otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, przy uzupełnianiu wynagrodzenia nie jest brana pod uwagę ani kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia za dni pracy, ani kwota wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Jako uzupełnione wynagrodzenie przyjmuje się w takim przypadku wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę. Rozróżnieniu wyżej wymienionych sytuacji dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie stałe (system płacy miesięczny i godzinowy) służy właśnie nowa opcja. W przypadku, gdy składnik płacowy pracownika (premia lub inny) ma charakter zmienny to opcję "Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne (podstawa do zasiłku)" zaznaczamy. Gdy składniki płacowe pracownika nie mają takiego charakteru, to opcję pozostawiamy niezaznaczoną. Pracownicy wynagradzani w pozostałych systemach wynagradzania (akordowym, prowizyjnym i godzinowo-akordowym) w każdym przypadku traktowani są jako otrzymujący wynagrodzenie zmienne niezależnie od ustawienia tej opcji.
 • W związku z opublikowaniem nowych wyjaśnień ZUS dotyczących zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, w programie wprowadzono kontrolę okresu jaki upłynął między kolejnymi okresami urlopu wychowawczego w celu obliczenia nowej podstawy tylko w przypadku, jeżeli przerwa miedzy kolejnymi urlopami wychowawczymi trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie 12 miesięcy, z których ustalana jest podstawa, do podstawy włączono wynagrodzenie wypłacone również przed zmianą wymiaru. Przypominamy, że konfiguracje składników, które zostały wyłączone z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na mocy art. 18 ust 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub art. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, realizuje się za pomocą wyróżnika "Modyfikuj podstawę do wychowawczego o".
 • Wprowadzono nowy wzór zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 zgodny ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 10 z 2012 r. poz. 444).
 • Dodano szablon graficzny (MS WORD) raportu ZUS Z-3.
 • W oknie parametrów wydruku wyświetlonym przed wydrukowaniem zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 dodano podpowiadanie ostatniej daty nieobecności związanej z zasiłkiem opiekuńczym, a w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w o okresie 12 miesięcy, z których ustalana jest podstawa, skrócono podpowiadany okres do miesiąca zmiany wymiaru.
 • Wprowadzono nowa wersję elektronicznej deklaracji PIT-8AR obowiązującą dla przychodów od 1.01.2012 (wzór schematu 2012/05/14/834).
 • Przywrócono tekstowe i graficzne (MS WORD) wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR obowiązujące w latach 2009-2011 w celu umożliwienia utworzenia korekt tych deklaracji. Przywrócono zarówno wersje drukowane jak i elektroniczne.
 • Na tekstowych i graficznych szablonach wydruków umów i rachunków związanych z umowami cywilno- prawnymi do adresów wprowadzono kod pocztowy.
 • W wydrukach: "Ankieta osób niepełnosprawnych", "Zatrudnione osoby Art. 2 pkt 13 rozp. Komisji WE", "Zatrudnione osoby niepełnosprawne", "Zatrudnione osoby niepełnosprawne Art. 22", "Zatrudnione osoby niepełnosprawne Art.28 u.1 p.1b" i "Zatrudnione osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia" dodano nazwę i adres firmy, podsumowanie z podziałem na osoby i etaty, a w wydruku "Zatrudnione osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia" dodatkowo dodano stronicowanie.
 • Dodano szablony graficzne (MS WORD) raportów: "Osoby na dzień art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE", "Osoby niepełnosprawne na dzień art 22", "Osoby niepełnosprawne na dzień art 28 ust 1 pkt 1b", "Osoby niepełnosprawne na dzień", "Osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia", "Zatrudnienie ZPCH – nakładcy", "Zatrudnienie ZPCH art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE", "Zatrudnienie ZPCH art 22", "Zatrudnienie ZPCH art 28 ust 1 pkt 1b", "Zatrudnienie ZPCH", "Zestawienie niepełnospr. dla ZPCH – nakładcy", "Zestawienie niepełnosprawnych dla ZPCH", "Ankieta osób niepełnosprawnych", "Rotacja pracowników".
 • W związku z różnymi interpretacjami art. 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, w obliczeniach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wprowadzono w kategorii "Konfiguracja stawek" nowy parametr "Uwzględnić pierwszy miesiąc". Zaznaczenie tego parametru powoduje uwzględnianie składników zmiennych wypłaconych w miesiącu wykorzystania urlopu w przypadkach, gdy w miesiącach przed rozpoczęciem urlopu pracownik nie uzyskał wynagrodzenia za pracę. Takie przypadki zachodzą, gdy pracownik wykorzystuje urlop w pierwszym miesiącu pracy lub w drugim miesiącu pracy, a wynagrodzenie za pierwszy miesiąc jest wypłacane w miesiącu następnym.
 • Do typu listy "Premie kw. i premie roczne" dodano mechanizm ograniczający składkę na ubezpieczenie chorobowe w przypadku dobrowolnego ubezpieczenie chorobowego


Zmiany w wersji 7.70.6 (30.03.2012)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do importu danych do kartotek z Excela dodano kontrolę i pomijanie zapisów o identycznych wartościach jak już istniejące w kartotece. Mechanizm ten włącza się za pomocą parametru "Pomijać powielone zapisy w imporcie z Excela" znajdującego się w "Ustawieniach użytkownika".
 • Do okien edycyjnych adresów firmy i pracownika dodano możliwość wypełnienia pola "Data od" za pomocą kalendarza.
 • Zmieniono identyfikację sponsorów w kartotece "Sponsorzy analitycznie"
 • Usunięto przyczynę pojawiania się komunikatu "Błąd zabezpieczeń SSL" podczas logowania.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Do opcji menu "Raporty -> Druki" kadrowe oraz "Wydruki" z kartoteki osobowej dodano możliwość wydrukowania "Listy obecności". Wydruk listy obecności może być drukowany w układzie pionowym lub poziomym. Można też wybrać, czy święta i dni wolne będą oznaczone X, czy kolorem szarym. Ustawienia określa się za pomocą parametru konfiguracyjnego "Wydruk listy obecności" z kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji".
 • W szablonach graficznych (MS WORD) raportów: "Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa) v.2" i "Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa)" zmieniono interlinie w celu dopasowania wydruku do rozmiaru strony w programie Word 2007.
 • W mechanizmie obliczeń podstawy do zasiłku od składników za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika. W takim przypadku składniki za okresy dłuższe należne za poprzedni okres zatrudnienia są pomijane. W przypadku konieczności wypłaty składnika za okresy dłuższe zarówno za okres poprzedniego jak i aktualnego zatrudnienia, należy kwotę należną wypłacić na dwóch listach różniących się okresem listy. Przy czym lista dotycząca aktualnego zatrudnienia musi być oznaczona późniejszym okresem niż dotycząca poprzedniego okresu zatrudnienia.
 • Uzupełniono mechanizm liczenia wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce o przypadek nieobecności z powodu choroby oraz z innych przyczyn w sumie przez 30 dni w miesiącu i z jednym dniem pracy w miesiącach o 31 dniach kalendarzowych. Wynagrodzenie za jeden dzień pracy jest liczony jako iloczyn stawki godzinowej pracownika i ilości godzin przepracowanych w danych dniu. Adekwatnie zmieniono również sposób obliczeń wszystkich składników płacowych, które wykorzystują funkcję "Oblicz wynagrodzenie".
 • Wyłączono obliczanie wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce według zasad wynikających z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, dla przypadku nieobecności z powodu choroby we wszystkie dni robocze miesiąca. W takich wypadkach płaca miesięczna wynosi zawsze zero.
 • Na potrzeby podziału nieobecności związanych z chorobą na wynagrodzenie i zasiłek zmieniono mechanizm określający, czy dany pracownik nabył prawo do zasiłku 31 grudnia poprzedniego roku. Obecnie ta informacja jest pobierana z "Karty zasiłkowej" pracownika.
 • Obliczenia "Deklaracji pomocniczej PIT-4R" rozbudowano o mechanizm obliczenia kwoty podatku przekazywanego na ZFRON dla przedsiębiorstw, które utraciły status ZPCh. Na mocy Art. 38 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazują oni na ZFRON część lub całość zaliczki na podatek zatrudnionych osób niepełnosprawnych. W celu określenia parametrów zwolnienia z przekazywania zaliczek do urzędu skarbowego, rozbudowano kartotekę firmy "Status ZPCh". Wprowadza się do niej okres zwolnienia zaznaczając opcję "utrata statusu" oraz określa się przedział wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od którego zależy współczynnik podziału zaliczki na część przekazywaną na ZFRON i do Urzędu Skarbowego.
 • W przelewach elektronicznych wynagrodzeń z list płac i umów zleceń do CitiBanku zmieniono format daty. Ponadto poprawiono transfer kwoty w przelewach z umów zleceń.
 • Dodano opcję "Inne dane do PIT" do menu osób z zewnątrz.
 • W zaświadczeniach pracodawcy dotyczących osiągniętego dochodu: "Zaświadczenie pracodawcy", "Zaświadczenie pracodawcy bez dochodu" oraz w zaświadczeniach dla Ośrodka Pomocy Społecznej "Zaświadczenie pracodawcy dla OPS" wyeliminowano osoby zatrudnione na umowy zlecenia na potrzeby grupowego wydruku tych zaświadczeń.
 • Dodano możliwość grupowego wydruku zaświadczeń do ZUS dla emerytów. Nowe opcję Zaświadczenie o dochodach emeryta pracownika – grupowo" i "Zaświadczenie o dochodach emeryta zleceniobiorcy – grupowo" umieszczono w menu Raporty -> Druki kadrowe.
 • Do wydruków kontrolnych dodano "Wykaz umów o pracę i angaży"
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-8AR (2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 31.03.2012 dla przychodów od 1.01.2012.
 • W obliczeniach wymiaru urlopu dla osób niepełnosprawnych uwzględniono przypadek nabycia prawa do dodatkowych dni urlopu podczas aktualnego zatrudnienia trwającego krócej niż rok. Tak przypadek zachodzi, gdy staż pracy dla tego uprawnienia wynika ze stażu pracy u poprzedniego i aktualnego pracodawcy po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 • W mechanizmie obliczeń podstawy do ekwiwalentu od składników za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika. W takim przypadku składniki za okresy dłuższe wypłacone w poprzednim okresie zatrudnienia są pomijane.


Zmiany w wersji 7.70.4 (06.02.2012)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Uzupełniono opis funkcji wbudowanych o funkcje, które do tej pory nie były w tej liście wymienione. Niektórym z istniejących funkcji rozbudowano opis i dodano przykłady zastosowań.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W związku z interpretacjami, że osoba prowadząca działalność w każdej sytuacji, również jako pracownik, ma posługiwać się identyfikatorem podatnika NIP w pozycji menu "Różne informacje o pracowniku" dodano opcję "Inne dane do PIT". W opcje tej można zaznaczyć , że pracownik prowadzi działalność gospodarczą. W efekcie zaznaczenia tej opcji we wszystkich deklaracjach podatkowych, jako identyfikator podatnika będzie wykazywany NIP zamiast numeru PESEL.
 • Dostosowano deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-12 oraz PIT-2 do obsługi opcji "Osoba prowadząca działalność gospodarczą"
 • Dostosowano elektroniczne deklaracje PIT-11 i PIT-40 do obsługi opcji "Osoba prowadząca działalność gospodarczą".
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy GUS Z-06 dostosowano do wzoru na 2011 rok.
 • W związku z opublikowaniem przez ZUS komunikatu "Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym", w programie zmieniono procedurę liczącą przeciętne wynagrodzenie na potrzeby ustalenia podstawy na ubezpieczenie społeczne dla osób na urlopie wychowawczym. Zgodnie z komunikatem w procedurze zostały zastosowane zasady zawarte w "Komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" dotyczące ustalania postawy wymiaru zasiłku dla pracowników. Na potrzeby tego mechanizmu rozbudowano kartotekę "Kwota limitu do wychowawczego" o kolumny służące do rejestracji składników za okresy dłuższe niż miesiąc i informujące o metodzie użytej do obliczenia przeciętnego wynagrodzenia (wersja =0 – poprzednia metoda, wersja =1 aktualna metoda).
 • W procedurę obliczającą przeciętne wynagrodzenie osób przebywających na urlopie wychowawczym wbudowano mechanizm rejestrujący z jakich elementów wynagrodzenia policzono podstawę, analogiczny do mechanizmu działającego dla podstawy do zasiłku. Szczegółowe dane dotyczące podstawy są rejestrowane w kartotece "Dane podstawy do wychowawczego", która została dodana do menu kartoteki osobowej w pozycji "Poprawki".
 • W pozycji menu "Wydruki kontrolne" dodano raport służący do kontroli obliczeń przeciętnego wynagrodzenia osób przebywających na urlopie wychowawczym. Raport o nazwie "Wydruk obliczonych podstaw do wychowawczego" podaje obliczone przez system uzupełnione podstawy oraz składniki w kwotach brutto służące do ich wyznaczenia. Raport ten bazuje na informacjach zgromadzonych w kartotece "Dane podstawy do wychowawczego"
 • Do wydruków ZPCH dodano wydruk "Ankieta osób niepełnosprawnych". Zawiera ona informację dotyczącą osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie wg wzoru rozsyłanego przez wojewodów. Z uwagi, iż w systemie nie ma informacji o charakterze wykonywanej pracy przez pracownika (umysłowa/fizyczna) do określenia tej informacji wykorzystano znacznik "pracownik fizyczny" z kartoteki angaży. Dodatkowo w zestawieniu umieszczono informację o systemach wynagradzania pracowników. W obu powyższych przypadkach wydzielono osoby zatrudnione na umowę o prace nakładczą jako osobną grupę.


Zmiany w wersji 7.70.2 (09.01.2012)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono mechanizm obsługi wątków podczas wyboru firmy. Dodano parametr użytkownika "Informować o zmianie firmy" pozwalający włączyć lub wyłączyć informacje o wybranej firmie.
 • Zmieniono moduł e-deklaracji na wersję 1.0.4, w której dodano obsługę certyfikatów z kluczem prywatnym o długości 2048bit, zmieniono UPO na wersje 4 oraz umożliwiono wyświetlanie deklaracji PIT-11 w wersji 18 i deklaracji obowiązujących od 1.01.2012.
 • Uzupełniono opis funkcji wbudowanych o funkcje, które do tej pory nie były w tej liście wymienione. Niektórym z istniejących funkcji rozbudowano opis i dodano przykłady zastosowań.
 • Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W związku z likwidacją NIP jako identyfikatora podatnika wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-11(19), PIT-2(3), PIT-12(5) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dostęp do poprzedniej wersji deklaracji PIT-11(17) jest możliwy po zaznaczeniu parametru konfiguracyjnego "Poprzednia wersja PIT-ów".
 • Zmieniono treść deklaracji PIT-4R, PIT-8AR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-40(17) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Z powodu wprowadzenia programu SODiR w wersji 8.94 (specyfikacja 6.0.3) dostosowano transfer do SODiR do obsługi danych pełnomocnika. Dodano kartotekę firmy "Dane pełnomocnika do SODiR" zawierającą miejsce na adres pełnomocnika. Kartoteka ta zastępującą dotychczasowy parametr firmy "Imię i nazwisko pełnomocnika dla SODiR".
 • W związku z likwidacją NIP jako identyfikatora osoby niepełnosprawnej w transferze do SODiR wyłączono wykazywanie NIP na raportach imiennych INF-D-P. W przypadku, gdyby zaszła konieczność wykazania numeru NIP w raporcie imiennym należy zaznaczyć opcję "W eksporcie do ZUS i SODiR podaj NIP osoby" w grupie "Inne dane do ubezpieczeń".
 • W związku z likwidacją NIP jako identyfikatora osoby ubezpieczonej wyłączono z transferu do systemu Płatnik NIP i zastąpiono go numerem dowodu osobistego lub numerem paszportu w przypadku braku numeru PESEL. Zmiany obejmują zgłoszenia ubezpieczonych ZUS ZUA i ZUS ZZA, zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA, wyrejestrowaniu ubezpieczonego ZUS ZWUA, zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ZUS ZSWA, zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny ZUS ZCNA oraz miesięczne raporty imienne ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA. W grupie "Inne dane do listy płac" dodano opcję "W eksporcie do ZUS i SODiR podaj NIP osoby" umożliwiająca transfer NIP osoby ubezpieczonej jeżeli zaszła by taka potrzeba.
 • W związku z likwidacją NIP jako identyfikatora osoby w zaświadczeniach do ZUS dla emeryta "Zaświadczenie o dochodach emeryta pracownika" i "Zaświadczenie o dochodach emeryta zleceniobiorcy" oraz w zaświadczeniach dla Ośrodka Pomocy Społecznej "Zaświadczenie pracodawcy dla OPS" i "Zaświadczenie OPS dla umów cyw.-prawn." wyłączono wykazywanie NIP w danych osobowych.
 • W zaświadczeniach pracodawcy dotyczących osiągniętego dochodu: "Zaświadczenie pracodawcy, "Zaświadczenie pracodawcy bez dochodu" i "Zaświadczenie pracodawcy dla umów cyw.-prawn." dodano informację o obciążeniu wynagrodzenia z tytułu alimentów, potrąceń sądowych i komorniczych oraz wyłączono wykazywanie NIP w danych osobowych.
 • Zmieniono sposób wyznaczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Zgodnie z art. 18 ust 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1.01.2012 jest to 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ale nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Na potrzeby tego mechanizmu w konfiguracji składników płacowych dodano pozycję "Wynagrodzenie do kontroli postawy do wychowaw", za pomocą której można dodać lub odjąć składnik użytkownika od sumy wynagrodzenia z okresu przed urlopem wychowawczym. W wersji standardowej sumę wynagrodzenia stanowi "Podstawa wymiaru na ubezpieczenia społeczne". Drugim elementem tego mechanizmu jest nowa kartoteka "Kwota limitu do wychowawczego" dodana do pozycji"DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN.", w której zapamiętywana jest obliczona przez system suma wynagrodzenia. Na podstawie danych z tej kartoteki obliczane jest przeciętne wynagrodzenie, które ogranicza podstawę wymiaru składek pobraną z kartoteki systemu "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie".
 • W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wyłączono naliczanie składek na Fundusz Pracy dla osób współpracujących, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.
 • W obliczeniach podstawy na Fundusz Emerytur Pomostowych uwzględniono przypadek zatrudnienia i zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca, dla którego okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest identyczny z okresem zatrudnienia.
 • W obliczeniach urlopowych dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy poprawiono zliczanie miesięcy pracy u innych pracodawców w danym roku.
 • Zmieniono mechanizm drukowania raportu "Wydruk obliczonych podstaw do zasiłku" tak, aby można było zaznaczyć i wydrukować dane dla więcej niż jednego pracownika za jednym razem.
 • W kartotece "Projekty firmy" dodano mechanizm "deaktywacji" umów związanych z projektem z chwilą "deaktywacji" (zawieszeniu) projektu.


Zmiany w wersji 7.70.0 (03.10.2011)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • W podglądzie wyglądu graficznego (MS WORD) szablonu wydruku w kreatorze wydruków zmieniono rozmiar strony dla ustawień papieru A3 i A4.
 • W oknie składników płacowych pracownika rozwiązano problem z przypadkowym zaznaczaniem składników i tym samym pominięcia ich w procesie naliczania listy.
 • Zmieniono mechanizm synchronizacji menu użytkownika i producenta podczas aktualizacji systemu do nowszej wersji. Nowy mechanizm w większym stopniu zachowuje ustawienia użytkownika.
 • Dodano mechanizm wprowadzania danych pracowników bez konieczności zamykania okna kartoteki, do której wprowadza się dane przy zmianie pracownika. Mechanizm ten pozwala za pomocą przycisków w danym oknie oraz klawiszy Ctrl à i Ctrl ß zmieniać osobę w oknie "Danych podstawowych" kartoteki osobowej, zmieniać osobę przy wprowadzaniu nieobecności do "Ewidencji nieobecności" oraz zmieniać osobę w dowolnej kartotece pracownika dostępnej w opcji "Inne dane" .
 • W oknie składników płacowych pracownika na listach płac dodano mechanizm zmiany osoby bez zamykania tego okna. Mechanizm ten, analogiczne do zmiany osoby w kartotekach, obsługuje się za pomocą przycisków w oknie lub klawiszy Ctrl -> i Ctrl <-.
 • W celu rozwiązania problemu z ikonami systemowymi pozostałymi po zamkniętych oknach zmieniono w programie mechanizm maksymalizacji okien.
 • W kreatorze zestawień osobowych ograniczono ilość kolumn możliwych do wybrania dla jednego szablonu do 200. Jednocześnie zmieniono tak mechanizm, aby wszystkie wybrane kolumny były pokazywane w podglądzie oraz eksportowane do Excela.
 • We wdrożeniu uniemożliwiono wprowadzenie okresu, dla którego istnieje lista podstawowa lub wdrożeniowa dla danego pracownika.
 • Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • Do rejestru operacji dodano informację o naliczeniu całej listy i przeliczeniu pojedynczego pracownika.
 • Zablokowano możliwość usunięcia znacznika "Aktywny" ostatniemu użytkownikowi o statusie administrator.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono algorytmy obliczeniowe na listach płac dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką. Na liście podstawowej wyłączono obliczanie kosztów uzyskania, ulgi podatkowej i wyrównania do najniższego wynagrodzenia. Wyłączono wykazywanie podstawy na ubezpieczenie zdrowotne i obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne na wszystkich listach płac. Zmieniono obliczenia składki na FP dla przypadku wypłat na dwóch listach w tym samym miesiącu. Zmieniono sposób wyznaczania procentu podatku na najniższa stawkę podatkową.
 • W deklaracji PIT-11 przeniesiono przychody uzyskiwane z tytułu zawarcia odpłatnej umowy o praktykę absolwencką do pozycji "Inne źródła".
 • Dodano możliwość wypłaty zasiłku macierzyńskiego osobie przebywającej na urlopie wychowawczym. W tym celu do "Danych wprowadzających" dodano kartotekę "Zasiłek macierzyński w okresie wychowawczego" , w którym rejestruje się okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Wypłacany z tego tytułu zasiłek jest rejestrowany w karcie zasiłkowej oraz stanowi podstawę składek na ubezpieczenie społeczne, co zostało uwzględnione w mechanizmie tworzenia deklaracji ZUS DRA i raportów imiennych ZUS RCA z kodem 1240 oraz uwzględnione w kontroli maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe.
 • Wprowadzono dodatkowe warianty obliczeń Dodatku funkcyjnego. W celu sterowania sposobem obliczeń dodano parametr "Dodatek funkcyjny" w kategorii "Obliczenia list płac". Za pomocą tego parametru można ustawić jeden z trzech sposobów obliczania dodatku funkcyjnego:
  • wariant I – dodatek jest pomniejszany za okres nieobecności z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych i dni usprawiedliwionych płatnych. W przypadku konieczności uzupełnienia miesiąca, w obliczeniach podstawy do zasiłku dodatek funkcyjny wliczany jest w wysokości nominalnej.
  • wariant II – dodatek nie jest pomniejszany za okresy nieobecności. W przypadku wystąpienia nieobecności chorobowych dodatek jest dzielony na wynagrodzenie za pracę i dodatek za okres choroby. Do podstawy zasiłku dodatek nie jest wliczany.
  • wariant III - dodatek jest pomniejszany za okresy nieobecności, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a nie jest pomniejszany za okresy nieobecności chorobowych. Za okresy nieobecności chorobowych dodatek jest dzielony na wynagrodzenie za pracę i dodatek za okres choroby. Do podstawy zasiłku dodatek nie jest wliczany
  Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami programu wprowadzono również wariant 0, który powoduje obliczanie dodatku funkcyjnego na dotychczasowych zasadach.
 • Zmieniono mechanizm liczenia kosztów autorskich tak, aby było możliwie uwzględnienie kosztów autorskich od części wynagrodzenia, a dla pozostałej części uwzględnienie kosztów ryczałtowych. W opcji "Inne dane do listy płac" dodano "Współczynnik do kosztów autorskich". Za jego pomocą określa się jaka część płacy podlega kosztom autorskim. Do określenia, które składniki wynagrodzenia stanowią płacę podlegającą kosztom autorskim służy wyróżnik "Podstawa kosztów autorskich" dostępny w konfiguracji składników płacowych. W konfiguracji dodano również wyróżnik "Wynagrodzenie autorskie", który może być wykorzystywany dla składników płacowych w stu procentach podlegających kosztom autorskim.
  UWAGA: W związku z tymi zmianami zaznaczenie w opcji "Podstawowe dane podatkowe" kosztów autorskich przestaje mieć wpływ na obliczenia list płac.
 • W zestawieniach urlopowych, zarówno w szablonach tekstowych jak i graficznych (MS WORD) uwzględniono wykorzystanie urlopu na żądanie u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia pracownika.
 • W tekstowych i graficznych (MS WORD) szablonach raportów: "Zestawienie składek wg ubezpieczonych", "Zestawienie składek z list płac i um_zlec v.2 FEP", "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń", "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń FEP", "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń v.2", "Kartoteka składek", "Kartoteka składek FEP", "Kartoteka zarobkowa z umów cywilno-prawnych v2", "Kartoteka zarobkowa podatek v.2", "Roczne zestawienie składek II v.2", "Roczne zestawienie składek v.2", "Kartoteka umów zleceń i o dzieło" uwzględniono typ listy "Rady", zmieniono sposób pobierania wartości podstawy na ubezpieczenie zdrowotne, ujednolicono sposób uwzględniania zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe i niedopłaty składki zdrowotnej z tego tytułu (za wyjątkiem zestawień rocznych).
 • W tekstowych i graficznych zestawieniach (MS WORD) dotyczących szkoleń BHP dodano opcje liczenia daty następnego szkolenia, uzależnionych od warunków pracy w warunkach szkodliwych.
 • W kartotece szkoleń BHP uwzględniono przypadek pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych itd. W przypadku zaznaczenia tej opcji dla pracownika, data następnego szkolenia jest podpowiadana jako data szkolenia plus 1 rok.
 • Na typach list podstawowa i dodatkowa wprowadzono mechanizm ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe dla ubezpieczenia dobrowolnego do 250% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wypłaty w jednym miesiącu wynagrodzenia na dwóch listach, ograniczeniu podlega suma podstaw z obu list, o ile poprzednio naliczona lista jest zamknięta. Wprowadzono również ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do 250% przeciętnego wynagrodzenia oraz zmieniono długość okresu wyczekiwania do 90 dni.
 • W funkcji zapisującej na podstawie kalendarza czas przepracowany w godzinach nocnych w kartotece"Godziny nadliczbowe i nocne" uwzględniono sytuację, w której pracownik ma zdefiniowany kalendarz cykliczny (z dniami wolnymi).
 • Dostosowano wzór "Meldunku o działalności gospodarczej DG-1" do wersji obecnie obowiązującej poprzez usunięcie informacji o podatkach.
 • "Sprawozdanie o pracujących i wynagrodzeniach i czasie pracy GUS Z-06" uzupełniono o informację o pracownikach zatrudnionych na umowy o prace okresowe oraz informacje o zatrudnionych, którzy zmienili w ciągu roku wymiar etatu. Ponadto wynagrodzenia z list "Rady" uwzględniono w pozycji wynagrodzenia bezosobowe oraz zmieniono mechanizm kwalifikowania osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą i cudzoziemców.
 • Zmieniono szablon tekstowy i graficzny (MS WORD) "Asygnaty zasiłkowej" zwiększając szerokość pola numer listy. Zmieniono również sposób pobierania danych numeru listy z karty zasiłkowej dla informacji o wypłaconych zasiłkach i wynagrodzeniach za okres choroby.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania danych do kartoteki "Szkolenia BHP". W tym celu należy uruchomić opcję "Grupowe wprowadzanie szkoleń BHP" z menu operacji grupowych lub z menu Operacje -> Operacje.
 • W tekstowym i graficznym (MS WORD) szablonie "Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)"uwzględniono przypadek wypłaty poprzez typ listy "Umowy" umowy zlecenia do 200 zł.
 • Dodano szablony graficzne (MS WORD) raportów "Wykaz umów zleceń i o dzieło", "Zestawienie nieob. wg.pracowników" i "Zestawienie nieob. wg.rodzaju" .


Zmiany w wersji 7.60.6 (14.07.2011)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do okna podglądu wydruku graficznego WORD dodano menu powielające opcję dostępne za pomocą ikonek. Dodano klawisze skrótów do tych opcji, w tym również "Drukuj" - Ctrl-P.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono wzory deklaracji DEK na wersje opublikowane w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18 lutego 2011 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. nr 44 poz. 231). Deklarację DEK-II zastąpiono deklaracją DEK-II-a. Nowe deklaracje zgodnie z § 3 rozporządzenia mają być stosowane od 1 lipca 2011.
 • Dostosowano transfer deklaracji DEK-I, DEK-II oraz informacji INF1 do systemu e-PFRON w wersji 1.6.
 • Dodano tekstowy i graficzny (MS WORD) wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej ZUS Z-7, której wzór został opublikowany w rozporządzeniu MPiPS .( Dz. U. nr 65 poz. 742 z późn. zmianami) w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a która ma zastosowanie w przypadkach opisanych w § 22 rozporządzenia. Odpowiednia opcję pod nazwą "Asygnata zasiłkowa" umieszczono w menu kartoteki osobowej Inne dane -> Wydruki płacowe oraz Raporty -> Wydruki z kartotek.
 • W operacji dodawania nieobecności z powodu wypadku przy pracy (kod 1) dodano przypomnienie o koniczności wypełnienia "Kartoteki rejestracji wypadków" na potrzeby deklaracji ZUS IWA.
 • W wydrukach świadectwa pracy tekstowym, graficznym Świadectwo pracy CR i Świadectwo pracy WORD dodano w ustępie 4 punkt 6 informację o okresie, o jaki skrócono wypowiedzenie. W świadectwie dodano również informacje o wypłaconej odprawie emerytalnej i rentowej – ustęp 4 punkt 9.
 • Dodano dwa zaświadczenia o dochodach dla pracowników i zleceniobiorców będących emerytami w postaci wydruku tekstowego i graficznego (MS WORD). "Zaświadczenie o dochodach emeryta pracownika" oraz"Zaświadczenie o dochodach emeryta zleceniobiorcy" umieszczono w menu Wydruki -> Druki kadrowe.
 • W zestawieniach "Zatrudnienie ZPCH art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE" i "Osoby na dzień art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE" do stanu zatrudnienia dodano właścicieli firmy.
 • W transferze do SODiR w obliczeniach stanu zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczonych na podstawie Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia uwzględniono właścicieli firmy.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku chorobowego zmodyfikowano mechanizm uzupełniania dla pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym. W przypadku konieczności uzupełniania podstawy do zasiłku z danego miesiąca wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktowane jest jak wynagrodzenie stałe. Zmiana ta głównie polega na innym sposobie uzupełniania w miesiącach, w których za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek lub z innych przyczyn nie otrzymał wynagrodzenia za cały miesiąc. W takich przypadkach podstawę uzupełniamy do kwoty składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości, czyli dla pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym jest to iloczyn stawki godzinowej ilości godzin do przepracowania w miesiącu.
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 zmieniono sposób obliczenia i wykazywania składników miesięcznych dla pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym, którzy otrzymali wynagrodzenie chorobowe, zasiłek lub z innych przyczyn nie otrzymali wynagrodzenia za cały miesiąc. W tych przypadkach iloczyn stawki godzinowej ilości godzin do przepracowania w miesiącu wykazywany jest w kolumnie "Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o prace brutto"
 • Zgodnie z nowy poradnikiem ZUS "Zasady rozliczania i opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych" zmieniono sposób wyznaczania podstawy wymiaru składek na FEP. Nastąpiła tu istotna zmiana w stosunku do zasad opisanych w poprzednim poradniku, gdzie napisano iż w podstawie wymiaru składek na FEP uwzględnia się przychody stanowiące podstawę wymiary składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na okres za jaki one przysługują. Obecnie składka jest opłacana od składników wynagrodzeń za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zmiana ta jest szczególnie ważna dla przypadków wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym. Dodatkowo zmiana ta wymusiła obliczenie proporcjonalne podstawy na FEP od składników za okresy kwartalne i roczne w przypadkach, gdy praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nie była wykonywana przez cały okres jaki obejmuje wypłata danego składnika.
 • W kartotece szkoleń BHP dodano pole określające, czy charakter pracy pracownika wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pole to służy do obliczenia daty następnego szkolenia. W przypadku jego zaznaczenia dla pracowników administracyjno biurowych, data następnego szkolenia jest podpowiadana jako data szkolenia plus 5 lat. W przypadku braku zaznaczenia dla pracowników administracyjno biurowych, data następnego szkolenia jest podpowiadana jako data szkolenia plus 6 lat. Pozostali pracownicy mają ustalaną datę następnego szkolenia na data szkolenia plus 5 lat lub data szkolenia plus 3 lat w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Do wydruków kontrolnych dodano tekstowe i graficzne raporty pozwalające wydrukować konfigurację schematów księgowania. Raport "Wydruk schematów księgowania" zawiera tylko podstawowe informacje o kontach i opisach pozycji księgowych. Natomiast raport "Wydruk schematów księgowania – szczegóły"zawiera również powiązanie pozycji ze składnikami płacowymi.


Zmiany w wersji 7.60.4 (15.04.2011)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Wyłączono komunikat "Raport został zapisany do pliku" po wykonaniu szablonu wydruku oznaczonego jako eksport danych.
 • Zmieniono domyślny styl menu "Innych danych" z Klasycznego na Windowsowy.
 • Z "Administratora" usunięto opcję "Łączenie pracowników" .
 • Do listy rejestratorów czasu pracy obsługiwanych przez system dodano RCP firmy PControl.
 • Dodano możliwość wprowadzania jednakowych wartości składników wstępnych dla wszystkich pracowników na liście podstawowej. Mechanizm ten włącza się za pomocą parametru konfiguracyjnego "Grupowe wprowadzanie wybranych składników wstępn." z kategorii "Obliczenia list płac"
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania danych do kartoteki "Godziny nadliczbowe i nocne". W tym celu należy uruchomić opcję "Grupowe wprowadzanie godzin nadliczbowych i nocnych" z menu operacji grupowych lub z menu Operacje -> Operacje.
 • Opcje "Grupowe wprowadzenie przeszeregowań" i "Grupowe wprowadzanie urlopów" dodano do menu operacji grupowych.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono sposób obliczenia podstawy do urlopu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą. Dla urlopów na przełomie miesięcy podstawa jest ustalana z miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zasada ta obowiązuje również dla urlopów składających się z części, między którymi nie ma dnia przerwy.
 • Dodano zestawienie "Zatrudnienie w miesiącu Art. 2 pkt 13 rozp. Komisji" obliczające przeciętne zatrudnienie na podstawie Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Ten sposób liczenia przeciętnego zatrudnienia wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Służy ono do wykazania tzw. "efektu zachęty". Przeciętne zatrudnienie liczone według przytoczonych przepisów pomija osoby zatrudnione na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, na umowę o praktykę absolwencką oraz przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
 • Dodano raport kontrolny "Zatrudnione osoby Art. 2 pkt 13 rozp. Komisji WE" umożliwiający wydrukowanie zestawienia osób spełniających lub niespełniających warunków opisanych w Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia na wybrany dzień.
 • W związku z niejasnym stanowiskiem BON w sprawie dokumentowania szczególnych schorzeń pracowników niepełnosprawnych, w zestawieniach związanych z Art. 22 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dodano możliwość uwzględnienia lub pominięcia osób, których szczególne schorzenie dokumentowane jest zaświadczeniem lekarskim.
 • Dodano zestawienie "Zatrudnienie w miesiącu Art. 28 ust. 1 pkt 1b" obliczające przeciętne zatrudnienie według zasad opisanych w Art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b. ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła również zmiany w ustawie o podatku rolnym (Art. 2), o podatkach i opłatach lokalnych (Art. 3) oraz o podatku leśnym (Art. 5). Zestawienie to służy do sprawdzenia, czy ZPCh spełnia warunki zwolnienia z podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Zestawienie można wydrukować w jednym z trzech wariantów. Dla osób spełniających tylko pierwszą część punktu 1b (osoby niewidome i psychicznie chore), dla osób spełniających tylko drugą jego część (osoby upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) lub razem dla osób spełniających jeden z wymienionych warunków. W zestawieniu tym jest również możliwość uwzględnienia lub pominięcia osób, których szczególne schorzenie dokumentowane jest zaświadczeniem lekarskim.
 • Dodano raport kontrolny "Zatrudnione osoby niepełnosprawne Art. 28 u.1 p.1b" umożliwiający wydrukowanie zestawienia osób spełniających warunki opisane w Art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b. ustawy o rehabilitacji na wybrany dzień
 • Rozbudowano mechanizm eksportu do programu Płatnik: zgłoszeń do ubezpieczeń, deklaracji oraz raportów imiennych o weryfikacje danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego oraz kontrolę wybranych pozostałych pól. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie błędów krytycznych na etapie przygotowania danych. Błędy te uniemożliwiają import danych do programu Płatnik.
 • Do tekstowego i graficznego (MS WORD) raportu "Lista pracowników z ich Urzędami Skarbowymi" dodano kod urzędu skarbowego.
 • Zmieniono treść tekstowych i graficznych (MS WORD) deklaracji PIT-2, PIT-12, .PIT-4R, PIT-8AR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-11(18), papierowe i elektroniczne. Dostęp do poprzedniej wersji deklaracji jest możliwy po zaznaczeniu parametru konfiguracyjnego "Poprzednia wersja PIT-ów" .
 • Zmodyfikowano algorytmy urlopu wypoczynkowego. Rozwiązano problem z zerową ilością dni urlopu proporcjonalnego dla pracowników zatrudnionych w ciągu roku i pracujących w roku zatrudnienia u innego pracodawcy. Rozwiązano problem z brakiem urlopu dla przypadków, w których w angażach pracownika istniała luka, nieobejmująca ostatniego dnia roku.
 • Składnik "Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia" dodano do wyróżnika "Podstawa stawki zasiłkowej: składnik uzupełniany". Zmiana wpływa na obliczenie podstawy do zasiłku oraz wydruk ZUS Z-3.
 • W tekstowym i graficznych (MS-WORD i CR) wydrukach świadectwie pracy zmieniono procedurę wykazywania urlopu wykorzystanego w danym roku. W przypadku posiadania przez pracownika urlopu zaległego z lat ubiegłych oraz wykorzystania urlopu na żądanie w bieżącym roku jako urlop wykorzystany na świadectwie jest wykazywany urlop w wysokości urlopu na żądanie.
 • Transfer deklaracji INF-D dostosowano do nowej wersji programu SODiR 8.63 (specyfikacja 6.0.1). Wprowadzono wniosek Wn-D w wersji 4 oraz raporty INF-D-P w wersji 6. Na potrzeby nowego mechanizmu zmodyfikowano kartotekę "Dane PFRON". Dodano w niej pole służące do określenia, że pracownik nie jest zatrudniony w warunkach zachęty. Dodano również pole pozwalające wprowadzić datę, od której dana osoba ma ustalone prawo do emerytury. Ponadto na potrzeby wniosku Wn-D w "Parametrach eksportu" dodano parametry: "Kod szczególnej formy prawnej dla SODiR", "Kod formy własności dla SODiR", "Imię i nazwisko pełnomocnika dla SODiR" oraz "Pracodawca nie wykonujący działalności g". W związku z pojawieniem się nowych typów raportów zmieniono sposób działania programu zm_SOD.exe.
 • W związku z wprowadzeniem nowej wersji wniosku WN-D rozbudowano kartotekę "Stan zatrudnienia SODiR"o pola służące do rejestracji zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych liczonych na podstawie Art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz Art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Korzystając z opcji "Zatrudnienie w miesiącu Art. 2 pkt 13 rozp. Komisji" dane za okresy poprzednie można wprowadzić do tej kartoteki przed wykonaniem pierwszego transferu w nowej wersji, ale nie jest to koniczne. System uzupełni te dane przy pierwszym uruchomieniu transferu w nowej wersji. Przy wprowadzaniu manualnym stanu zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych do tej kartoteki, należy podawać wartości o rząd wielkości większe (mnożone przez 10). Każde uruchomienie transferu uaktualnia dane dotyczące stanu zatrudnienia w tej kartotece dla aktualnego miesiąca.


Zmiany w wersji 7.60.2 (14.01.2011)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Usunięto przyczynę pojawiania się błędu kompilacji "Brak podanego wyróżnika" w szablonie wydruku utworzonego na podstawie szablonu kreatora wydruków, który powstał poprzez powielenie definicji z innego szablonu kreatora. Problem ten dotyczył szablonów, które posiadały w swojej definicji pusta kolumnę.
 • Zmieniono sposób wyświetlania menu podręcznego uruchamianego prawym klawiszem myszy w kartotece osobowej. Pozycja "Umowy cywilno-prawne" została umieszczona na właściwym miejscu.
 • Dodano możliwość konfigurowania uprawnień do następujących opcji "Kreatory importu danych", "Urzędy Skarbowe", "Oddziały ZUS" i "e-Deklaracje" . Stosowne pozycje zostały dodane do "Podstawowych operacji systemu" . Kontrolą uprawnień objęto również ikonę "Dane firmy" z paska ikon programu.
 • Rozwiązano problem z brakiem podglądu wydruku graficznego WORD występujący w pewnych szczególnych konfiguracjach komputerów.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Program dostosowano do zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z dodanym ust 1b w art. 11 ustawy, mechanizm liczenia zasiłków chorobowych rozbudowano o automatyczne naliczanie 80% zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia.
 • Wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem ust 5 art. 21 ustawy od 1.1.2011 wyłączono z procedur liczących przeciętne zatrudnienie osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych (kody nieobecności B i Q). Zmiany dokonano w następujących opcjach programu "Zatrudnienie w miesiącu", "Sprawozdanie o zatrudnieniu niepełnosprawnych", "Deklaracja DEK-1", "Deklaracja DEK-2", "Wydruk rotacji pracowników" . Opcje programu "Zatrudnione osoby niepełnosprawne" i "Zatrudnione osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia" rozbudowano o możliwość wyboru, czy uwzględniać osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych, czy nie.
 • W związku ze zmianą brzemienia art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawężający katalog osób niepełnosprawnych wliczanych do przeciętnego zatrudnienia uprawniającego do wystawiania faktur ZPCh, rozbudowano kartotekę "Okresy niepełnosprawności" o możliwość wprowadzania dodatkowej przyczyny niepełnosprawności. Informacja ta w połączeniu ze szczególnym schorzeniem wykorzystywana jest w nowych zestawieniach "Zatrudnienie w miesiącu Art. 22" , liczącym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych spełniających warunki opisane w art. 22 ustawy oraz "Zatrudnione osoby niepełnosprawne Art. 22" będący listą osób spełniających warunki opisane w art. 22.
  UWAGA: Wypełnienie nowo dodanej pozycji "Dodatkowo posiadane zaświadczenie …" nie jest konieczne dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli ze "Szczególnego schorzenia" wynika, że osoba niepełnosprawna spełnia warunki art. 22.
 • Deklarację DEK-2 dostosowano do zmiany art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Począwszy od 1.1.2011 zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatników będących ZPCh przekazywane są w 40% na PFRON i w 60% na ZFRON.
 • Zmieniono algorytmy obliczeń wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop w przypadkach, gdy w okresie z którego ustalana jest podstawa pracownikowi nie wypłacono wynagrodzenia za pracę. Do obliczeń przyjmowany jest wtedy angaż dla pracowników wynagradzanych miesięcznie lub stawka godzinowa dla pracowników wynagradzanych godzinowo.
 • Zmieniono sposób wyznaczania stawki do dodatku za godziny nadliczbowe dla pracowników wynagradzanych w systemie akordowym. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy, stawka jest równa 60% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzeniu za urlop. Czyli, w celu obliczenia stawki za godzinę wynagrodzenie z trzech lub dwunastu poprzednich miesięcy dzieli się przez sumę godzin przepracowanych w tych miesiącach, a otrzymany wynik mnoży przez 60%.
 • Zgodnie z interpretacją ZUS zmieniono mechanizm obliczeń podstawy zasiłku chorobowego. Jeżeli pracownik został zatrudniony w pierwszym dniu roboczym miesiąca, to taki miesiąc uważa się za pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia i wlicza się go do podstawy zasiłku.
 • W miesięcznej ewidencji czasu pracy dodano informację o dniach przepracowanych w niedziele, święta i w dni wolne od pracy.
 • Dodano możliwość grupowego wydruku miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy. Opcje "Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy Grupowo" oraz "Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy Grupowo"umieszczono w menu "Wydruki -> Druki kadrowe" .
 • Do menu "Wydruki -> Wydruki z kartotek" dodano nowy raport "Wydruk kartoteki godzin nadliczbowych – szczegóły" .
 • Dodano szablony graficzne (MS WORD) dla nowych raportów: "Godz. nadliczbowe i nocne – szczegóły", "Miesięczna ewidencja czasu pracy Grupowa", "Roczna ewidencja czasu pracy Grupowa" oraz istniejących"Miesięczna ewidencja czasu pracy" i "Roczna ewidencja czasu pracy" .
 • Dodano zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA i ZUS ZFA, wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA, zmianę danych identyfikacyjnych płatnika ZUS ZIPA oraz załączniki ZAA - zgłoszenie adresów działalności i ZBA -zgłoszenie rachunków bankowych w formacie xml.
 • Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych. Między innymi urlop dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony i uwzględnianie okresu służby wojskowej do stażu, od którego zależy wymiar urlopu.
 • W formularzach wprowadzania danych kartotek związanych z adresami firmy i pracownika usunięto pole"Telex" .


Zmiany w wersji 7.60.0 (04.10.2010)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • W kartotece osobowej zwiększono do 30 znaków pole na wprowadzenie miejsca urodzenia osoby.
 • W celu otrzymania żądanej ilości kopii zmieniono mechanizm drukowania dużych raportów, jak na przykład seryjnych deklaracji PIT.
 • Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Dodano moduł projektów, na które składają się kartoteki firmy: "Projekty firmy", "Projekty - środki na koszty osobowe w roku (budżety)", kartoteki osób "Umowy okresowe do projektów" i "Ewidencja nieobecności do projektów", typ listy "Projekty", raporty: "Wydruki budżetów projektów", "Wydruki wykorzystania środków na projekty" oraz wydruki "Umowa o dzieło projekt", "Umowa zlecenie projekt" i "Przelew z listy projektów". Szczegółowy opis modułu zawarty jest w pliku pomocy programu.
 • Do menu "Ubezpieczenia" dodano możliwość eksportu do programu Płatnik "Zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ZSWA".
 • Dodano zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA oraz Zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA w formacie xml.
 • W zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA zmieniono sposób eksportu adresu do korespondencji ubezpieczonego oraz sposób eksportu numeru telefonu i faksu z adresu stałego zameldowania ubezpieczonego.
 • W raporcie imiennym ZUS RSA zmieniono sposób wykazywania ilości dni zasiłkowych w przypadku, gdy kwota zasiłku/świadczenia wynosi zero. Obecnie zamiast ilości dni zero podawana jest wartość pusta. Mechanizm ten działa tylko dla deklaracji rozliczeniowej o numerze 01. Zgodnie z zasadami opublikowanymi w poradniku ZUS Dla deklaracji korygujących nadal wykazywana jest ilość dni zero.
 • Do wydruków kontrolnych dodano dodano tekstowy i graficzny (MS WORD) raport "Lista pracowników z ich Urzędami Skarbowymi".
 • Zmieniono opis dla kodu nieobecności 1 na "Wypadek przy pracy.choroba zawod."
 • Dodano możliwość wyłączenia naliczenia składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno prawną spokrewnionych z pracodawcą (Art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). W celu wyłączenia naliczenia składki należy zaznaczyć odpowiednią opcję w grupie "Inne dane do ubezpieczeń". Wyłączenie dotyczy tylko pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (Osób fizycznych).
 • Zgodnie z nową interpretacją ZUS w sprawie zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego, która stwierdza iż pracodawca pracownika-ojca wychowującego dziecko, który wykorzystał część urlopu macierzyńskiego za matkę dziecka nie jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za tego pracownika po jego powrocie z ww. urlopu, jeżeli ze zwolnienia korzysta już pracodawca matki dziecka, dodano możliwość wyłączenia mechanizmu nie liczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych osób. W celu wyłączenia tego mechanizmu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w grupie "Inne dane do ubezpieczeń".
 • Do obliczeń dodatku za godziny przepracowane w porze nocnej dodano kolejny mechanizm liczący stawkę godzinowa tego dodatku. Oprócz możliwości wprowadzenia do kartoteki firmy wyższej kwoty dodatku niż przewidują przepisy umożliwiono wprowadzenie do kartoteki systemu o nazwie "Liczba godzin do przepracowania w miesiącach" ilości godzin przez, które dzieli się minimalne wynagrodzenie. Wprowadzenie tego mechanizmu ma zapewnić zgodność programu ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy, które stanowi iż ustalając dodatkowe wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 151 (8) par 1 Kodeksu Pracy, minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z art. 130 kodeksu. Czyli niezależnie od systemu, czy rozkładu czasu pracy pracownika. Ten sposób obliczeń włącza się dla danej firmy zaznaczając parametr "Liczba godzin pracy w miesiącu z kartoteki" z grupy "Obliczenia list płac".
 • Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych. Między innymi dodatkowe 10 dni urlopu dla osoby niepełnosprawnej po roku od uzyskania stosownych uprawnień.
 • Zmieniono algorytmy obliczeń wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za urlop rehabilitacyjny oraz wynagrodzenia za dni usprawiedliwione płatne, w przypadku przeszeregowania w trakcie miesiąca przy niezaznaczonym parametrze w kartotece "Angaży" "Godziny z kalendarza mnożyć przez wsp. Etatu".
 • Rozwiązano problem z eksportem do programu Płatnik zerowych wartości podstaw i składek w imiennych raportach ZUS RCA i ZUS RZA.
 • Usunięto powiązanie składnika "Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia" z wyróżnikiem "Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik nie uzupełnia."


Zmiany w wersji 7.50.4 (29.06.2010)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono nazwę i lokalizację pliku Obiekt.tps stanowiącego wzorzec wszystkich obiektów systemu utworzonych przez producenta w administratorze (funkcji, raportów, tabel, pozycji menu, ewidencji zmian). Plik ten jest wykorzystywany przy pierwszej instalacji systemu (tzn. dla każdej nowej bazy SQL) oraz podczas aktualizacji systemu przy zmianie numeru wersji. Obiekt.tps jest również wykorzystywaną przez opcję "Przywróć ze wzorca" dostępną w administratorze dla funkcji i raportów.Obecnie plik ten w nazwie zawiera numer wersji programu, a lokalizację tego pliku można opisać ścieżką "Documents and SettingsAll UsersDane aplikacjiWA-PROKonfiguracje" dla systemu Windows XP oraz "ProgramDataWA-PROKonfiguracje" dla systemu Windows Vista i Windows 7. Kopia tego pliku została pozostawiona na wszelki wypadek w poprzedniej lokalizacji, czyli w katalogu w którym zainstalowany jest program.
 • Zmieniono moduł e-deklaracji na wersję 1.0.2, w której rozwiązano problemy z weryfikacją dokumentów i ich statusami w przypadku braku połączenia z Internetem.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono oddzielny mechanizm obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop dla osób zatrudnionych na umowę o prace nakładczą. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, w celu ustalenia stawki za jeden dzień urlopu przeciętne wynagrodzenia uzyskane w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop dzielone jest przez 22.
 • W algorytmach obliczeń wynagrodzenia za urlop i ekwiwalent za urlop zniesiono ograniczenie uwzględniania do 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu lub nabycia prawa do ekwiwalentu składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Obecnie, jeżeli w okresie 12 miesięcy pracownik nie przepracował ani jednego dnia, wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych jest ustalane z okresu wcześniejszego.
 • Do obliczeń podstawy do ekwiwalentu ze składników przypadających za okresy dłuższe niż miesiąc wprowadzono mechanizmy wynikające z art. 17 ust 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  • W przypadku, gdy w jednym z okresów (kwartał lub rok) pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie uwzględniane przy ustalaniu podstawy, uwzględnia się najbliższy okres, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.
  • W przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się podstawę, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy.
  • Na potrzeby nowego mechanizmu do systemu dodano dwa wyróżniki "Stawka urlopowa: Składniki za okresy dłuższe kwart." i "Stawka urlopowa: Składniki za okresy dłuższe roczne". Za pomocą tych wyróżników można konfigurować własne składniki płacowe utworzone w typie listy "Premie kw. i premie roczne"
 • Zmieniono algorytmy obliczeń wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop dla obu wariantów w przypadkach, gdy w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik wynagradzany w stawce godzinowej nie uzyskał wynagrodzenia za pracę. Dla "Wariantu II to rozwiązanie obejmuje również przypadek, gdy w danym miesiącu nastąpiło przeszeregowanie pracownika z dłuższym niż miesiąc stażem.
 • Rozwiązano problem z liczeniem podstawy do ekwiwalentu na liście płac o okresie przypadającym po zwolnieniu pracownika. Stosowną modyfikację dodano również w obliczeniach ekwiwalentu za urlop dla pracowników zatrudnionych na umowę o prace nakładczą.
 • W świadectwie pracy dodano informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim oraz okresy pracy w warunkach szkodliwych wynikających z ustawy o Funduszu Emerytur Pomostowych. Zmiany obejmują wydruk tekstowy i graficzny (MS WORD) "Św.pracy" oraz graficzny CR "Świadectwo pracy CR".
 • Dodano zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, zmianę danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA w formacie xml.
 • W wydrukach kontrolnych "Raport RCA", "Raport RZA", "Raport RSA" dodano kod tytułu ubezpieczenia.
 • Do wydruków kontrolnych dodano tekstowy i graficzny (MS WORD) szablon raportu "Zestawienie składek właścicieli" (osób prowadzących działalność gospodarczą) informujący o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób w podanym okresie.
 • Do wydruków kontrolnych dodano tekstowy i graficzny (MS WORD) szablon raportu "Zestawienie składek osób współpracujących" (z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) informujący o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób w podanym okresie. Na potrzeby tego zestawienia dodano w "DANYCH DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN." kartotekę "Podstawy na ubezp. społeczne osób współpracujących". W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano mechanizm wypełniający tą kartotekę danymi.
 • W tekstowych i graficznych (MS WORD) szablonach raportów "Zestawieniu składek wg ubezpieczonych", "Zestawieniu składek z list płac i umów zleceń", "Zestawieniu składek z list płac i umów zleceń v2" oraz "Kartotece składek" dodano informację o składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych. W tym również sposób uwzględniania służby wojskowej do stażu, od którego zależy wymiar urlop wypoczynkowego.
 • Zmieniono sposób obliczenia podstawy do urlopu od składników wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Dla urlopów na przełomie miesięcy podstawa jest ustalana z miesiąca poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zasada ta obowiązuję również dla urlopów składających się z części, między którymi nie ma dnia przerwy.
 • Zgodnie z interpretacją wynikająca z pisma GIP GPP-87-4560-64/09/PE/RP zmieniono sposób liczenia wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce w przypadkach nieobecności z powodu choroby przez 30 dni w miesiącu i z jednym dniem pracy w miesiącach o 31 dniach kalendarzowych. Wynagrodzenie za jeden dzień pracy jest liczony jako iloczyn stawki godzinowej pracownika i ilości godzin przepracowanych w danych dniu. Adekwatnie zmieniono również sposób obliczeń wszystkich składników płacowych, które wykorzystują funkcję "Oblicz wynagrodzenie".
 • Zmieniono na duże litery sposób kodowania nazwisk i imion ubezpieczonych oraz nazw firm w transferach do programu Płatnik.
 • W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA usunięto przyczynę tworzenia dodatkowego zerowego raportu imiennego RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 2240 dla niektórych pracowników.
 • W mechanizmie zaniechania liczenia składki na FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego dodano ograniczenie, które powoduje, że po zwolnieniu osoby i ponownym jej przyjęciu do pracy, składka dla nowego zatrudnienia jest liczona mimo iż nie upłynęło 36 miesięcy od powrotu z urlopu.
 • W obliczeniach podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych zmieniono liczenie ilości dni miesiąca z okresy listy na miesiąc wypłaty listy. Ma to znaczenie dla list wypłacanych w miesiącu następnym w stosunku do okresu listy.
 • W celu umożliwienia transferu miesięcznych raportów imiennych dla ubezpieczonych niebędących obywatelami polskimi i nie posiadających numeru PESEL zmieniono kolejność pobierania identyfikatorów ubezpieczonych na potrzeby transferu deklaracji rozliczeniowej do programu Płatnik. Obecnie identyfikatory pobierane są w następującej kolejności PESEL, Numer paszportu, NIP, Numer dowodu. Dodatkowo wprowadzony do kartoteki osobowej ubezpieczonego numer paszportu jest ograniczany do 9 znaków.
 • W raporcie "Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu" oraz deklaracji "ZUS IWA" zmieniono sposób wliczania osób prowadzących działalność (właścicieli) w przypadku, gdy w ich kartotece ubezpieczeń jest więcej niż jeden zapis dotyczący schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym.


Zmiany w wersji 7.50.2 (25.01.2010)
 • Do wydruku deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz PIT-40 dodano możliwość tworzenia tych deklaracji w postaci elektronicznej. Aby korzystać z tej możliwości należy podczas tworzenia deklaracji zaznaczyć opcję "Utwórz deklaracje elektroniczną". Plik deklaracji w postaci elektronicznej jest tworzony w podkatalogu "EksportPIT" katalogu firmy skąd, w celu podpisania podpisem elektronicznym i wysłania, pobiera go moduł e-Deklaracji. Moduł ten uruchamia się za pomocą opcji "System -> e-Deklaracje". Sposób obsługi modułu znajduje się w jego pliku pomocy uruchamianym przez kliknięcie na główną ikonę programu w lewym górnym rogu ekranu.
  UWAGA: W celu utworzenia katalogu na pliki eksportowe należy przed utworzeniem pierwszej deklaracji uruchomić ww moduł. Operacją tą należy powtarzać po każdym dodaniu nowej firmy.
  Przed tworzeniem deklaracji PIT w postaci elektronicznej należy również uzupełnić "Kod urzędu" w kartotece ‘Urzędy skarbowe"
 • Kartotekę "Ulga prorodzinna" rozbudowano o pole "Ilość miesięcy" w celu poprawnego rozliczenia podatku za 2009 rok za pomocą deklaracji PIT-40. Obliczenia deklaracji PIT-40 oraz deklaracje PIT-40 dostosowano do ww zmiany.
 • Program dostosowano do zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W procedurach obliczających ekwiwalent za urlop zgodnie ze zmianą art. 16 w składnikach zmiennych uwzględniane są składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. W celu realizacji nowego brzmienia ust. 2 z art. 18 (dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika) należy skorzystać z pola "Wymiar godz. do ekwiwalentu - dzienny" z kartoteki "Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy". W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik do ekwiwalentu jest obniżany zgodnie z ust 3 art. 19. (Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika). Zmiany obowiązują od list za listopad 2009.
  UWAGA: Naszym zdaniem dobowa norma czasu pracy obowiązująca pracownika, o której mowa w Art.18 ust 2 jest niezależna od wymiaru czasu pracy pracownika. Wynosi ona 8 godzin lub w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin, pracowników opieki zdrowotnej 7 godzin 35 minut. Fakt niepełnego wymiaru czasu pracy jest uwzględniany we współczynniku do ekwiwalentu.
 • Program dostosowano do zmiany w ustawie Kodeks Pracy polegającej na dodaniu art. 182 (1) wprowadzającej dodatkowy urlop macierzyński mogący być łączony z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wprowadzono nowy kod nieobecności "H – Dodatkowy macierzyński" oraz stosownie rozbudowano systemowe słowniki nieobecności "Rodzaje nieobecności system." i "Kody nieobecności system". W "Kartotece angaży" oraz kartotece "Umów okresowych" dodano pole logiczne "Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego" w celu określenia okresu i warunków płacowych na jakich wykonywana jest praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W typach list "Lista podstawowa" i "Umowy" uwzględniono nowy kod nieobecności (H).
  Dodano składniki obliczające ilość dni nieobecności na dodatkowym urlopie macierzyńskim w bieżącym miesiącu oraz w poprzednim w przypadku korekt nieobecności; składniki liczące ilość dni i godzin przepracowanych na dodatkowym urlopie macierzyńskim; składniki obliczające kwotę zasiłku macierzyńskiego na urlopie dodatkowym wraz z nadpłatami i niedopłatami oraz wynagrodzenie za czas przepracowany na urlopie macierzyńskim. W przypadku łączenia urlopu z pracą zasiłek macierzyński z tego tytułu jest obniżany poprzez pomniejszenie stawki dziennej zasiłku proporcjonalnie do aktualnego współczynnika etatu. Współczynnik służący do obliczenia stawki dziennej zasiłku jest rejestrowany w "Kartotece zasiłkowej systemowej" i "Karcie zasiłkowej".
 • Program dostosowano do zmiany w ustawie Kodeks Pracy polegającej na dodaniu art. 182 (3) wprowadzającej urlop ojcowski. Wprowadzono nowy kod nieobecności "F – Urlop ojcowski" oraz stosownie rozbudowano systemowe słowniki nieobecności "Rodzaje nieobecności system." i "Kody nieobecności system". W typach list "Lista podstawowa" i "Umowy" uwzględniono nowy kod nieobecności (F).
  Dodano składniki obliczające ilość dni nieobecności na urlopie ojcowskim w bieżącym miesiącu oraz w poprzednim w przypadku korekt nieobecności; składniki obliczające kwotę zasiłku macierzyńskiego na urlopie ojcowskim wraz z nadpłatami i niedopłatami.
 • W deklaracji ZUS DRA uwzględniono nowe kody nieobecności (H i F) oraz nowe zasiłki macierzyńskie przy tworzeniu raportów imiennych RCA z kodem 1240.
 • Procedury kontrolujące kwotę przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek rozbudowano o wliczanie zasiłku macierzyńskiego na urlopie dodatkowym i ojcowskim.
 • W procedurach wyłączających naliczenia składki na FP i FGŚP dla osób powracających z urlopu macierzyńskiego uwzględniono dodatkowy urlop macierzyński.
 • W Raportach: "Bilans czasu pracy", ‘Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu", "ZUS IWA", Roczna ewidencja czasu pracy", Miesięczna ewidencja czasu pracy", Wydruk kartoteki nieobecności", "ZUS Z-3" uwzględniono nieobecności o kodach H i F.
 • W funkcjach: "Nieobecności chorobowe w roku", "Nieobecności chorobowe w miesiącu", ‘Ilość godzin nieobecności wszystkie kody" uwzględniono nieobecności o kodach H i F.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o emeryturach pomostowych wprowadzającej Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodano nową kartotekę pracownika "Dane o pracy w szczególnych warunkach FEP" służącej do określenia okresu pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze. Dodano składniki płacowe "Podstawa wymiaru na Fundusz Emerytur Pomostowych" i ‘Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych" w typach list: "Lista podstawowa", ‘Lista dodatkowa", Premie kw. i premie roczne" oraz "Umowy".
  UWAGA: Z naszych informacji wynika, że składkę opłaca się za miesiące, w których osoba wykonywała prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i jednocześnie WYPŁACONE zostało jej w tym miesiącu wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek. Wynika z tego, że w przypadkach wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym za okres poprzedni, nie opłacamy składki, jeżeli w miesiącu wypłaty osoba nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach.
 • W związku z koniecznością wykazywania w deklaracji ZUS DRA składek na FEP zmieniono szablon transferu do programu Płatnik deklaracji ZUS DRA na XML. Zgodnie ze specyfikacją wejścia - wyjścia w wersji 2.1 dla "Elektronicznej Wymiany Dokumentów". Deklaracje według nowego schematu generowane są począwszy od deklaracji, których data wypełnienia jest większa niż 1 styczeń 2010. Na potrzeby wypełnienia pola 02 sekcji IX (zestawienie należnych składek na fundusz emerytur pomostowych) deklaracji dodano parametr firmy "Liczba stanowisk pracy FEP" w kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji".
 • W związku z koniecznością stosowania PKD 2007 zmieniono informację ZUS IWA na wersję XML zgodnie ze specyfikacją wejścia - wyjścia w wersji 2.1 dla "Elektronicznej Wymiany Dokumentów". Informacje według nowego schematu generowane są począwszy od deklaracji za 2009 rok.
  UWAGA nowy szablon deklaracji ZUS IWA wymaga podania pięcioznakowego kodu PKD. W związku z tym należy w ustawieniach i parametrach firmy wprowadzić nowe dane do parametru konfiguracyjnego "kod PKD" z kategorii "Ogólne"
 • W operacji "Przeszeregowanie" zrezygnowano z wyboru umowy o pracę, tym samym ograniczono możliwość przeszeregowania do ostatniej umowy. Algorytmy kontroli tej operacji rozbudowano o sprawdzenie, czy użytkownik drugi raz nie próbuje wprowadzić przeszeregowania z tą sama datą. W takich przypadkach operacja jest blokowana.
 • Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych
 • W typie listy "Lista ZFSS" dodano składniki umożliwiające wypłatę świadczeń pieniężnych i rzeczowych z kontrolą kwoty zwolnionej z podatku w wysokości 380 zł
 • W typach list "Lista podstawowa" i "Lista dodatkowa" wycofano podział kwoty świadczenia urlopowego na część opodatkowaną i zwolnioną z podatku
 • Zmieniono szablon raportu "Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR"
 • Zmieniono szablony graficzne (MS WORD): "PIT-12", "PIT-8AR seryjny", "Pracownicy zwolnieni w okresie", "Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)", "Zestawienie składek wg ubezpieczonych"
 • Dodano graficzne (MS WORD) wersje wydruków: "Zestawienie umów zleceń II v.2", "Zestawienie umów zleceń II", "Zestawienie umów zleceń v.2","Zestawienie umów zleceń w okresie v.2", "Zestawienie umów zleceń w okresie", "Zestawienie umów zleceń"


Zmiany w wersji 7.50.0 (03.11.2009)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. W kartotece "Urzędy skarbowe" dodano pole "Kod urzędu". Pole to może być wypełniane ze słownika zawierającego kody wszystkich urzędów skarbowych w kraju. Uzupełniając kod urzędu można również zmienić nazwę tegoż urzędu na stosowaną przez Ministerstwo Finansów.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Do procedury obliczeń podatku dla umów cywilno-prawnych dodano mechanizm zwiększający procent podatku na życzenie podatnika. Mechanizm ten korzysta z tej samej kartoteki jak procedura dla list płac - "Podstawowe dane podatkowe", "Zwiększony procent podatku".
  2. Mechanizm obliczania i tworzenia deklaracji imiennych ZUS RCA i ZUS RSA, w transferze miesięcznej deklaracji rozliczeniowej dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim, dostosowano do zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla deklaracji począwszy od 09/2009 informacje wprowadzone do kartotek "Wyłączenia" oraz "Okresy nieskładkowe dla urlopów" nie mają wpływu na obliczenia podstawy wymiaru składek z tytułu 1240xx oraz tworzenia raportów RSA dla tego tytułu. Nie ma znaczenia również fakt posiadania prawa do emerytury lub renty.
  3. Wprowadzono modyfikacje dostosowujące system do Ustawy o praktykach absolwenckich. Do kartoteki umów o pracę dodano pole "Staż absolwencki", wprowadzono kontrolę wieku i wykształcenia, a w kartotece angaży kontrolę wynagrodzenia. Dodano szablon wydruku umowy o staż absolwencki. Typy list płac oraz transfer deklaracji miesięcznej ZUS DRA dostosowano do wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy o praktykę absolwencką (wynagrodzenia z tego tytułu nie stanowią podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ).
  4. Wypłatę świadczenia urlopowego dostosowano do zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodano kontrolę przekroczenia kwoty 380 zł z tytułu świadczeń wypłaconych z ZFŚS. Kwota do limitu wykazywana jest w nowym składniku "Świadczenie urlopowe zwolnione z podatku", zaś kwota powyżej limitu - w dotychczasowym składniku "Świadczenie urlopowe". Do kontroli kwot wypłaconych z ZFŚS wykorzystano składnik nieopodatkowany z typu listy "Lista ZFSS" oraz wartości wprowadzone do nowej kartoteki "Nieopodatkowane świadczenia z ZFŚS" z opcji "Dane wprowadzające"
  5. W zestawieniach urlopów wypoczynkowych dodano informację o wykorzystaniu urlopu na żądanie. Dodatkowo dodano nagłówki z nazwą firmy dla każdej strony raportu.
  6. Dodano możliwość wprowadzenia grupowego przeszeregowania dla wybranych pracowników. Opcję tą umieszczono w pozycji menu Operacje -> Operacje.
  7. Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych.
  8. . W wydruku świadectwa pracy zmieniono mechanizm pobierania informacji o dniach, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku zwolnienia pracownika. Zmieniono mechanizm drukowania daty i miejsca urodzenia pracownika w przypadku nie wypełnienia miejsca urodzenia w kartotece osobowej pracownika
  9. W szablonach wydruków tekstowych: "Roczna karta przychodów pracownika v2", "Kartoteka zarobkowa podatek v.2", "Kartoteka składek", "Kartoteka zarobkowa z umów cywilno-prawnych v2", "Roczna ewidencja czasu pracy", "Miesięczna ewidencja czasu pracy", "Wydruk rozdzielnika kosztów", "Zbiorcze zestawienie wg MPK", "Podsumowanie listy indywidualnej", "Zbiorcze zestawienie list płac", "Zbiorcze zestawienie list płac do PIT-4", "Wydruk kartoteki nieobecności", "Godz. nadliczbowe i nocne II", "Zestawienie godzin nadliczbowych i nocnych", "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń v.2", "Roczne zestawienie składek II v.2", "Roczne zestawienie składek v.2", "Zestawienie składek wg ubezpieczonych", "Zestawienie umów zleceń", "Zestawienie umów zleceń v.2", "Zestawienie umów zleceń II", "Zestawienie umów zleceń II v.2", "Zestawienie umów zleceń w okresie", "Zestawienie umów zleceń w okresie v.2" dodano informacje o programie.
  10. Typ listy "Lista podstawowa" oraz transfer deklaracji miesięcznej ZUS DRA dostosowano do przypadku zatrudnienia osoby z nabytym prawem do emerytury lub renty na umowę o pracę nakładczą.
  11. W mechanizmie obliczania ulgi podatkowej dodano mechanizm wyłączający obliczanie podwyższonej ulgi podatkowej, jeżeli zapis w kartotece "Podstawowe dane podatkowe" dotyczą innego roku podatkowego niż wynika to z daty wypłaty listy płac.
  12. Dodano możliwość grupowego wprowadzenia urlopów dla wybranych pracowników. Opcję tą umieszczono w pozycji menu Operacje -> Operacje.
  13. Dodano graficzne (MS WORD) wersje wydruków: "Godz. nadliczbowe i nocne II", "Kartoteka stan rodzinny", "Lista indywidualna", Podsumowanie listy indywidualnej", "Pracownicy zwolnieni w okresie", "Przeszeregowanie G", "Wydruk rozdzielnika kosztów", "Umowa o pracę dla absolwenta", "Kwestionariusz osob.prac.-kandydat", "Kwestionariusz osob.prac. v2", "Zbiorcze zestawienie wg MPK",
  14. Dodano szablony kreatora zestawień osobowych "Godziny nadliczbowe i nocne z kartoteki" oraz "Wykaz pracowników wg MPK"
  15. Zmieniono działanie szablonu wydruku "Wydruk wyróżnika".


Zmiany w wersji 7.40.8 (14.07.2009)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Zmieniono wygląd głównego okna programu. Wprowadzono nowe tło oraz nowe ikony.
  2. Dodano możliwość eksportu i importu danych z Excela do kartotek adresowych: "Adresy do korespondencji", "Adresy do korespondencji osoby", "Adresy prowadzenia działalności", "Adresy siedziby", "Adresy zameldowania na stałe", "Adresy zamieszkania osoby".
  3. W imporcie danych z Excela poprawiono mechanizm wczytywania danych zdefiniowanych w kreatorze importu jako stałe (wartości w apostrofach).
  4. Do list płac dodano mechanizm zmieniający status osoby na liście jako nie policzonej w przypadku, gdy użytkownik zmienił manualnie wartość składnika płacowego danej osoby.
  5. Dodano graficzne (MS WORD) wersje wydruków: "Kartoteka umów zleceń i o dzieło", "Pracownicy mający umowy w dniu", "Pracownicy zatrudnieni w okresie", "Zestawienie składek wg ubezpieczonych", "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń v.2".
  6. W wydrukach kontrolnych dodano wydruk wybranego wyróżnika informujący o powiązanych z nim składnikach płacowych.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Program dostosowano do zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1.07.2009 nie opłaca się składki na Fundusz Pracy za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (Art. 104b ust 2) oraz przez 12 miesięcy za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (Art. 104b ust 1). W celu określenia osób spełniających warunek rejestracji w ewidencji urzędu pracy dodano w pozycji "DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN." opcję "Inna dane do ubezpieczeń". W tej opcji zaznacza się, czy dana osoba spełnia wyżej wymieniony warunek. W celu kontroli warunku ukończenia 55 lub 60 lat dla osób prowadzących działalność (właścicieli) do kartoteki "Dane ewidencyjne osoby fizycznej" dodano pole płeć.
  2. Program dostosowano do zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Od 1.07.2009 nie opłaca się składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (Art. 9b ust 2) oraz przez 12 miesięcy za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (Art. 9b ust 1). W celu określenia osób spełniających warunek rejestracji w ewidencji urzędu pracy wykorzystuje się opcję "Inne dane do ubezpieczeń" z pozycji "DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN.".
  3. W mechanizmach obliczania składki na Fundusz Pracy w typach list "Lista dodatkowa, "Premia kw. i premie roczne", ‘Umowy" oraz w kartotece "Umowy cywilno-prawne" dodano obsługę pola "Czy potrącać składkę na FP" z grupy "Inne dane do listy płac" połączoną z kontrolą kwoty wypłacanej z kwotą najniższego wynagrodzenia. Ponad to w algorytmie liczenia składki na Fundusz Pracy dodano mechanizm synchronizacji analogiczny do zastosowanego w ubezpieczeniach społecznych. Dzięki temu przy wyłączonej informacji "Czy potrącać składkę na FP", jeżeli np. na liście dodatkowej nie została policzona składka na Fundusz Pracy, ponieważ kwota wypłacana jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to na liście podstawowej składka zostanie wyrównana, jeżeli suma kwot wypłacanych przekroczy minimalne wynagrodzenie.
  4. Dodano możliwość wyłączenia obliczenia składki na Fundusz Pracy od kwot należnych z tytułu umów cywilno-prawnych. W parametrze firmy "Firma zatrudniająca: dodano nową opcję "nie zatrudniająca pracowników". Wybranie tej opcji dla firmy, która w danych podstawowych ma zaznaczone "Osoba fizyczna", powoduje wyłączenie obliczenia składki.
  5. W wydruku "Karty zasiłkowej" w kolumnie określającej przychód przyjęty do obliczeń zasiłku uwzględniono składniki przysługujące za okresy kwartalne i roczne. Rozbudowano kartoteki "Karta zasiłkowa" i "Karta zasiłkowa sys" o pola rejestrujące te wartości.
  6. W kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji" dodano parametr "Deklaracje PIT za cały rok". Zaznaczenie tego parametru powoduje, że w przypadku zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika w tym samym roku, deklaracje PIT-11 i PIT-40 obejmują wszystkie okresy zatrudnienia. Jeżeli parametr jest niezaznaczony deklaracje uwzględniają tylko ostatni okres zatrudnienia.
  7. W eksporcie deklaracji do programu płatnik dodano dwie nowe możliwości. Pierwsza sterowana za pomocą parametru konfiguracyjnego "Nie podawać firmy w eksporcie do ZUS" z kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji" pozwala wyłączyć eksportowanie nazwy skróconej dla firm oznaczonych jako "Osoba fizyczna". Druga konfigurowana za pomocą opcji "W eksporcie do ZUS podaj dokument tożsamości" w grupie "Inne dane do ubezpieczeń" umożliwia wysłanie do programu płatnik w dokumentach zgłoszeniowych numeru dowodu osobistego lub paszportu nawet wtedy, gdy ubezpieczony posiada PESEL i NIP (dla zgodności ze starszymi wersjami programu). Obecna wersja podaje numer dokumentu na zgłoszeniach tylko wtedy, gdy dana osoba nie ma jednego lub obu identyfikatorów.
  8. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wyłączono naliczanie składki na Fundusz Pracy dla osoby prowadzącej działalność, która posiada prawo do emerytury.
  9. Do wydruków kontrolnych dodano "Zestawienie godzin nadliczbowych i nocnych", "Zestawienie składek v.2", "Zestawienie składek wg ubezpieczonych". W raporcie "Zestawienie składek" dodano kolumnę "zdrowotna odliczona".
  10. Zmieniono algorytmy dla urlopów wypoczynkowych.
  11. Transfer deklaracji INF-D dostosowano do nowej wersji programu SODiR 7.10 (specyfikacja 5.0.21). W raporcie INF-D-P dodano eksport numeru dowodu pracownika.


Zmiany w wersji 7.40.6 (03.04.2009)
 • Usunięto problem z pokazywaniem nieobecności w ewidencji w pierwszym dniu danego roku.
 • Zmieniono wydruki graficzne (WORD) związane z umowami cywilno-prawnymi. "Umowa o dzieło umowa", "Umowa o dzieło wydruk bez rachunku", "Umowa zlecenie wydruk bez rachunku", "Umowa zlecenie umowa", "Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem" i "Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem".
 • Uzupełniono plik pomocy do programu


Zmiany w wersji 7.40.4 (18.02.2009)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Z menu "Raporty" usunięto wydruki CR związane z wyborem pracownika.
  2. Dostosowano wydruk graficzny Św. Pracy (MS WORD) i Świadectwo pracy CR do zmiany źródła pobierania informacji o dniach niezdolności do pracy z list płac na kartę zasiłkową i kartotekę zasiłkową systemową. W Św. Pracy (MS WORD) poprawiono mechanizm pobierania zasiłku opiekuńczego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (kod E).
  3. Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Program dostosowano do zmiany ustawy Kodeks Pracy. Dla pracowników, którzy w ubiegłym roku ukończyli minimum 50 lat limit wynagrodzenia chorobowego, za które płaci pracodawca wynosi 14 dni. Zmiana obowiązuje od 1.02.2009.
  2. Zmieniono źródło pobierania informacji o dniach niezdolności do pracy na świadectwie pracy z list płac na kartę zasiłkową i kartotekę zasiłkową systemową.
  3. W urlopach dodano obsługę sytuacji wliczania do stażu pracy okresu dającego uprawnienia do wyższego wymiaru (np. praca na roli), a który nie jest traktowany jako okres zatrudnienia pracownika. W "Danych wprowadzających" dodano pozycję "Pierwsze zatrudnienie" w celu określenia roku, w którym po raz pierwszy pracownik podjął pracę. Zmieniono również sposób prezentowania informacji przy wprowadzaniu urlopów do ewidencji oraz poprawiono algorytmy urlopowe dla innych przypadków.
  4. Transfer deklaracji INF-D dostosowano do nowej wersji programu SODiR 6.09 (specyfikacja 5.0.10).Wprowadzono wniosek Wn-D w wersji 3 oraz raporty INF-D-P w wersji 5. Na potrzeby nowego mechanizmu zmodyfikowano kartotekę "Dane PFRON". Dodano w niej pole służące do określenia, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Pole określające, czy zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem. Ponadto na potrzeby wniosku Wn-D w "Parametrach eksportu" dodano dwa parametry: "Kod formy prawnej dla SODiR" oraz "Kod wielkości przedsiębiorcy dla SODiR". Okno dialogowe ‘Transferu INFD" rozbudowano o pola służące do wyboru poszczególnych pozycji w sekcji oświadczenie wniosku Wn-D. W związku z pojawieniem się nowych typów raportów zmieniono sposób działania programu zm_SOD.exe.
  5. Zmieniono mechanizm wyłączania obliczania składki na FP i FGŚP dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych. W przypadku powrotu z wymienionego urlopu w trakcie miesiąca, wyłączenie następuje od miesiąca następnego.
  6. W sprawozdaniu GUS Z-06 poprawiono mechanizm kwalifikowania przyjętych pracowników na podejmujących pracę po raz pierwszy i pozostałych. Do podziału absolwentów według wykształcenia uwzględniono również dane wprowadzone do pozycji "Wykształcenie" w danych podstawowych.


Zmiany w wersji 7.40.2 (22.01.2009)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Zablokowano możliwość definiowania kodu nieobecności dłuższego niż jeden znak.
  2. Podczas dodawania nowego wyróżnika wymuszono przypisanie go do przynajmniej jednej kategorii.
  3. Uzupełniono danymi domyślne wypełnienie wzorca we wzorcu kalendarza "Standard ośmiogodzinny od 9:00 do 17:00".
  4. Uzupełniono plik pomocy do programu oraz opis funkcji wbudowanych.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Program dostosowano do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej skali podatkowej. W "Kartotece umów cywilno prawnych", typach list "Lista ZFSS", "Rady" i "Umowy" zmieniono podpowiedź procentu podatku na zmienną wartość odpowiadającą najniższej stawce podatkowej obowiązującej w roku wypłaty należności.
  2. Zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyłączono obliczanie składki na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Zmiana dotyczy zarówno pracowników jak i zleceniobiorców.
  3. Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wyłączono obliczanie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych przez 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Zmiana dotyczy zarówno pracowników jak i zleceniobiorców.
  4. W celu obsługi nowego zasiłku opiekuńczego, który wynika z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dodano kod nieobecności "E". Listę podstawowa i umów dostosowano do obsługi tego kodu w zakresie pomniejszania wynagrodzenia za czas nieobecności, wypłaty zasiłku oraz rejestracji wypłaconego zasiłku w "Karcie zasiłkowej". Nowy zasiłek uwzględniono również w eksporcie deklaracji miesięcznych do programu Płatnik.
  5. W typie listy ‘Umowy" zmieniono okres wyczekiwania dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na 90 dni. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  6. Program dostosowano do zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Począwszy od deklaracji za styczeń 2009 najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność (właścicieli) jest obliczana na podstawie 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie miesięczne jest w systemie obliczane poprzez podzielenie przez 30 kwoty z kartoteki systemu "Przeciętne wynagrodzenie do celów ZUS" obowiązującej w danym roku do kontroli ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
  7. Dodano możliwość zadeklarowania innej niż przeciętne wynagrodzenie podstawy na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność (właścicieli).
  8. W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA uwzględniono przypadek objęcia ubezpieczeniami w trakcie miesiąca osób prowadzących działalność (właścicieli). Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest w takim przypadku zmniejszana proporcjonalne do okresu podlegania ubezpieczeniom. Zmieniono również mechanizm kontroli okresu, w którym osoba prowadząca działalność płaci składki od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy dwuletni okres kończy się w środku miesiąca, za ten miesiąc składki są obliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  9. Program dostosowano do zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Począwszy od deklaracji za styczeń 2009 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w danym roku.
  10. Transfer deklaracji INF-D dostosowano do nowej wersji programu SODiR 4.65 (specyfikacja 5.0.4).
  11. W konfiguracji składników płacowych dodano możliwość zaznaczenia składnika jako zmiennego lub innego przychodu na potrzeby "Zaświadczenia RP-7". Czynności tej dokonuje się zaznaczając odpowiednio pozycje "Składniki zmienne do PR-7" lub "Składniki inne do RP-7". Pozycji tych nie należy wykorzystywać dla premii z angażu, premii uznaniowej, premii kwartalnych, nagrody rocznej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Te składniki są domyślnie uwzględniane w tym zestawieniu.
  12. Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-12(4), .PIT-4R(3), PIT-11(17), PI-40(16).
  13. Dostęp do poprzednich wersji deklaracji (za wyjątkiem PIT-2 i PIT-40) jest możliwy po zaznaczeniu parametru konfiguracyjnego "Poprzednia wersja PIT-ów"
  14. W rocznej karcie przychodów pracownika dodano informacje o wypłaconych składnikach zwolnionych z podatku.
  15. Wyłączono uzupełnianie podstawy do zasiłku dla pracowników zatrudnionych o naukę zawodu w przypadku pobierania podstawy do zasiłku z jednego z trzech poprzednich miesięcy.
  16. Wprowadzono drobne zmiany w obliczeniach wymiaru urlopu wypoczynkowego.
  17. Dodano graficzne (MS WORD) wersje wydruków dotyczących umów o pracę: "Rozwiązanie bez wypowiedzenia", "Rozwiązanie z okresem skróconym", "Rozwiązanie z wypowiedzeniem" oraz angaży "Przeszeregowanie" i "Wyp. warunków umowy".
  18. Dodano graficzną (MS WORD) wersję wydruku "Roczna karta przychodów pracownika v2".


Zmiany w wersji 7.40.0 (03.11.2008)
 • ZMIANY TECHNICZNE
   
  1. W kreatorze składników płacowych dla listy podstawowej i dodatkowej dodano możliwość tworzenia składników zwolnionych z podatku, a zwiększające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  2. Dla składników list płac tworzonych kreatorem, które maja zaznaczona opcję "Wpływ na obliczanie stawki zasiłkowej – Składnik jest uzupełniany" zmieniono domyślne przypisanie wyróżników z "Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik uzupełniany" na "Podstawa stawki zasiłkowej:Dodatkowy skł. uzupełn."
  3. Wyłączono zerowanie składników płacowych przed kolejnym naliczaniem list płac. W ten sposób rozwiązano problem z utrata wartości składników wstępnych i wprowadzanych ręczne przy wyborze opcji "Tak" w oknie z komunikatem "Dane niekompletne czy przerwać naliczanie listy".
  4. Podczas wprowadzania danych do wdrożenia dodano ostrzeżenie o utracie danych przy wyjściu z okna za pomocą opcji "Rezygnuj" (klawisz [Esc]).
    
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
   
  1. W pozycji menu "Wydruki kontrolne" dodano dwa raporty służące do kontroli obliczeń podstaw do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Raport o nazwie "Wydruk obliczonych podstaw do zasiłku" podaje obliczone przez system pomniejszone o składki i uzupełnione podstawy oraz składniki w kwotach brutto służące ich wyznaczenia. "Wydruk uwzględnionych podstaw do zasiłku" podaje wartości podstaw, które zostały przyjęte do obliczeń zasiłków. Podstawy te mogą być inne niż prezentowane przez pierwszy raport z powodu ich modyfikacji przez użytkownika.
   Mechanizm działania polega na rejestracji w kartotece pracownika "Dane podstawy do zasiłku" obliczonych w trakcie naliczania list płac podstaw oraz rejestracji zmian użytkownika w oknie "Podstawa do zasiłku chorobowego".
  2. W wydruku kontrolnym "Składniki chorobowego" w kolumnie dotyczącej składników uzupełnianych dodano informacje o składnikach powiązanych z wyróżnikiem "Dodatkowy skł. uzupełn.".
  3. Zmieniono mechanizm rejestracji wypłat premii kwartalnych i nagród rocznych. Zamiast kartotek firmy użyto kartotek pracownika. Rozwiązuje to problem pobierania danych do obliczeń podstawy do zasiłku w przypadku wypłat w różnych miesiącach dla różnych pracowników.
  4. Do typu podstawowa dodano mechanizm pozwalający podzielić otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie na przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o PDOF oraz przychody ze stosunku pracy. Jaki procent wynagrodzenia pochodzi ze środków określa się w "Innych danych do list płac" w pozycji menu "Różne informacje o pracowniku". Natomiast, które ze składników wynagrodzenia podlegają podziałowi konfiguruje się poprzez podłączenie danego składnika do wyróżnika "Podstawa wynagrodzenia finansowanego z bezzwrot" w konfiguracji składników płacowych.
  5. Rozszerzono typy list podstawowa i dodatkowa o składniki wolne od podatku i zwiększające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  6. W wydruku "Kartoteki zarobkowej podatek" oraz "Rocznej karty przychodów pracownika" uwzględniono składniki wolne od podatku i zwiększające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  7. "Miesięcznej ewidencji czasu pracy" i "Rocznej ewidencji czasu pracy" oraz wydruku "Kartoteki nieobecności" uwzględniono nieobecności o kodach "P" i "N".
  8. Zmiany w urlopach dla pierwszego urlopu pracownika na nowych zasadach oraz uwzględnienie nieobecności typu "N".
  9. Dodano wydruk "Zaświadczenia płatnika składek Z-3". Wydruk ten umieszczono w wydrukach płacowych z menu kartoteki osobowej pracownika oraz w wydrukach z kartotek z menu wydruki.
  10. Do wydruków kontrolnych dodano "Zestawienie nieobecności wg pracowników".
  11. W "Rocznym zestawieniu składek", "Rozdzielniku kosztów", "Zestawieniu do meldunku DG-1", "GUS Z-06" oraz "Zbiorczym zestawieniu list płac do PIT-4" uwzględniono składniki zwolnione z podatku.
  12. Dodano nowe wydruki graficzne (MS WORD): Aktualny stan badań, Badania mijające dnia, Karta szkolenia wstępnego, Karta zasiłkowa I, Oświadczenie pracownika, Stan szkoleń BHP, Stan szkoleń BHP I, Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem, Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem, Kartoteka zarobkowa z umów cywilno prawnych v.2
  13. Poprawiono wydruki graficzne (MS WORD): Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło, Zaświadczenie RP-7 v.2, Zaświadczenie pracodawcy dla umów cywilno prawnych, Kartoteka zarobkowa podatek v.2, Roczne zestawienie składek v.2 i Roczne zestawienie składek II v.2.


Zmiany w wersji 7.31.4 (24.06.2008)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Diametralnie zmieniono metody ustalania nominalnego czasu pracy dla pracowników. Dotychczasowe kalendarze zostały zastąpione grafikami pracy. Wprowadzono pojęcia grafik wzorcowy (zastąpił dotychczasowy kalendarz) i indywidualny. Grafik wzorcowy może być powiązany z elementem struktury Grafik indywidualny pracownika umożliwia zmianę grafika wzorcowego od konkretnego dnia oraz zamianę grafika między pracownikami. Możliwe jest również wprowadzanie wyjątków w grafiku indywidualnym pracownika. Rozbudowano mechanizm definiowania grafika wzorcowego według wzorca tygodniowego. Dodano możliwość stworzenia wielu wzorców tygodniowego czasu pracy.
  2. Zmieniono wprowadzania ilości godzin pracy we wszystkich elementach związanych z grafikami pracy. Wprowadzanie ilości minut jako tysięcznych części godziny po kropce (7.500) zastąpiono wprowadzaniem ilości minut po dwukropku (7:30).
  3. Umożliwiono wysłanie wydruków graficznych za pomocą programu Outlook.
  4. Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Zmieniono sposób uzupełniania składników zmiennych w mechanizmie liczenia podstawy do ekwiwalentu. Zgodnie z literalnym brzmieniem Par. 16 rozporządzenia MPiPS z dnia 8 stycznia 1997r. uzupełnianie polega na podzieleniu sumy otrzymanego wynagrodzenia w okresie, z którego obliczamy podstawę, przez sumę dni przepracowanych w tym okresie i pomnożenie przez sumę liczby dni, jakie pracownik miałby przepracować w tym okresie.
  2. Dodano szablon przelewu zaliczek na podatek dochodowy do wydruku na czystych kartkach.
  3. Dodano wydruk rachunku do typu listy umowy okresowe.
  4. Dodano graficzne wersje wydruków umów zleceń i o dzieło związanych z kartoteką umów cywilno-prawnych i listą umów okresowych. Dodano również graficzna wersje wydruku rachunku do umowy zlecenia i o dzieło.
  5. Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-11(16), PIT-4R (2).
  6. Wprowadzono graficzne wersje deklaracji PIT-2 i PIT-12.
  7. W transferze danych do systemu SODiR wprowadzono obliczanie podwyższonych kosztów zatrudnienia dla osób, które maja wybrany ryczałtowy sposób ustalania tych kosztów. W przypadku braku zapisu dotyczącego danego miesiąca w kartotece "Podwyższone koszty zatrudnienia" obliczone ryczałtowe koszty są w niej zapisywane. Jeżeli zapis taki istnieje obliczone koszty są porównywane z tymi zapisanymi w kartotece i w przypadku różnić wyświetlana jest odpowiednia informacja. Mechanizm rejestracji i porównywania kwot wprowadzono również dla kosztów pracy.
  8. W transferze do systemu SODiR wprowadzono nadawanie długich nazw plików zgodnych ze specyfikacją 4.0.4. Zbędne zatem staje korzystanie z programu zm_SOD.exe
  9. W transferze danych do systemu SODiR wprowadzono możliwość wygenerowania wniosków za dany miesiąc jako korekty.
  10. W szablonie INF-D-P transferu do systemu SODiR dodano obliczanie pola 45 pomniejszenia. W szablonie Wn-U dodano obliczanie pola 16 należna kwota refundacji oraz w szablonie Wn-D pola 16 należna kwota dofinansowania.
  11. W transferach księgowań list płac do systemów Fakir uwzględniono zmianę MPK w trakcie miesiąca.
  12. Zamieniono miejscami potrącenie należności komorniczych z potrąceniem zaliczek na liście podstawowej.
  13. W zestawieniu do meldunku DG-1, zgodnie z opisem na formularzu, kwoty wyrażono w tysiącach złotych z jednym miejscem po przecinku. Dotyczy to również godzin przepracowanych.
  14. Zmieniono sposób liczenia urlopów wypoczynkowych dla pracowników kończących w danym roku 18 lat.
  15. Wprowadzono graficzne wersje zaświadczeń pracodawcy o wynagrodzeniach z list płac i umów cywilno prawnych, również w wariancie dla OPS.
  16. Dodano graficzna wersje wydruku informacji dla pracownika, a w "Informacji dla pracownika CR" uwzględniono informację o układzie zbiorowym.


Zmiany w wersji 7.31.2 (21.02.2008)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Diametralnie zmieniono sposób nadawania uprawnień. Rozbudowano go o mechanizm zarządzania uprawnieniami w wielu firmach. Zmieniono również sposób grupowego nadawania uprawnień.
  2. Wprowadzono możliwość nadawania uprawnień do importu i eksportu danych do Excela.
  3. W kreatorze wydruków graficznych list płac, zbiorówek list płac i kartotek zarobkowych dodano możliwość zmiany marginesów oraz ujednolicono wielkości czcionki. Dodano również informacje o wersji programu w nagłówku raportu.
  4. W prowadzono zmiany w edytorze okien kartotek i formatek. Poprawiono stabilność działania. Dodano siatkę oraz grupowe przesuwanie i wyrównywanie elementów okna z klawiszem [Ctrl].
  5. Zwiększono maskę sumy wskazanego składnika w oknie list płac.
  6. Zmieniono domyślne sortowanie dla wydruków korzystających z funkcji wybierz pracowników na według nazwiska.
  7. Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Transfer deklaracji INF-D dostosowano do nowej wersji programu SOD (4.0.4). Zamieniono deklaracje INF-D na wniosek Wn-D zmodyfikowano raporty INF-D-P. dodano raporty INF-U-P oraz wniosek Wn-U. Na potrzeby nowego mechanizmu zmodyfikowano kartotekę "Dane PFRON". Dodano w niej pole służące do określenia sposobu ustalenia podwyższonych kosztów zatrudnienia oraz pole pozwalające wyłączyć tworzenie raportu INF-D-P dla danej osoby. Do wprowadzania informacji o podwyższonych kosztach zatrudnienia służy nowa kartoteka "Podwyższone koszty zatrudnienia" umieszczona w menu kartoteki osobowej ‘Różne informacje o pracowniku". W celu ustalenia najniższego pułapu intensywności pomocy dodano kartotekę "Koszty płacy" jej wypełnienie nie jest konieczne, o ile koszty płacy nie różnią się od kosztów wyznaczanych automatycznie przez system (wynagrodzenie osiągane plus składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy). Na potrzeby deklaracji dla następnych miesięcy dodano kartotekę "Dofinansowanie i Refundacja SOD", w której rejestrowane są kwoty należne i wypłacone. W kategorii "Parametry eksportu" dodano parametr "Pomin poz. 46-49 INF-U-P i 38-41 INF-D-P" pozwalający wyłączyć obliczanie i rejestrację tych kwot przez system. W związku z pojawieniem się nowych typów raportów zmieniono sposób działania programu zm_SOD.exe.
  2. W urlopach wypoczynkowych wprowadzono obliczanie urlopu dla osób zatrudnionych na umowę o prace nakładczą.
  3. W deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR poprawiono oznaczenie firmy jako "Osoba fizyczna" lub "Płatnik niebędący osobą fizyczną". Ponadto w deklaracji PIT-4R zmieniono mechanizm kontroli danych tak, aby uwzględniał przypadek zatrudnienia tylko na umowy cywilno prawne. Udostępniono do edycji pole "Liczba podatników" w kartotece "Zaliczki na podatek" na wypadek potrzeby korekty danych dla deklaracji PIT-4R.
  4. Dla deklaracji ZUS DRA od stycznia 2008 wyłączono obliczanie "Liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy" oraz ustalono wartość pola "Wniosek o dofinansowanie …" na zero.
  5. Zmieniono mechanizm uwzględniania ulgi podatkowej na liście podstawowej. W przypadku wypłaty list za różne okresy w tym samym miesiącu wyłączono uwzględnianie ulgi podatkowej na kolejnych listach. Warunkiem poprawnego działania tego mechanizmu jest zamknięcie wcześniejszych list.
  6. Zmieniono mechanizm wprowadzania informacji o wyrejestrowaniu osoby z ubezpieczeń dostosowując do programu Płatnik w wersji 7.02
  7. W umowach cywilno-prawnych wprowadzono mechanizm podpowiadania 50% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli określono dana umowę jako wynikającą z praw autorskich (7).
  8. Dodano wydruk oświadczenia pracownika dla ulgi prorodzinnej. Wydruk ten umieszczono w pozycji "Wydruki kadrowe".
  9. W Z-06 wprowadzono mechanizm pobierania płacy minimalnej z kartoteki "Płaca minimalna". Kartotekę tą rozbudowano o informacje o podstawie prawnej.
  10. Dodano nazwę firmy i adres w wydrukach "Roczna karta przychodów pracownika", "Kartoteka umów zleceń i o dzieło" i "Karta zasiłkowa".
  11. W deklaracji PIT-11 przy wydrukach seryjnych wprowadzono mechanizm pomijania osób z zerowym przychodem.
  12. Do wydruków deklaracji PIT-40 dodano ostrzeżenie w przypadku braku informacji o kwocie rocznej ulgi prorodzinnej.
  13. W graficznej deklaracji PIT-4R poprawiono stronę trzecią zawierającą dane z umów cywilno prawnych oraz literówkę w tytule deklaracji.
  14. W graficznym zaświadczeniu RP-7 wprowadzono mechanizm uwzględniający wypłaty po dacie zwolnienia pracownika.


Zmiany w wersji 7.31.0 (18.02.2008)
 • Wersja programu wydana celem zapewnienia kompatybilności z innymi programami linii WA-PRO ze względu na zmianę wersji bazy.
  Uwaga. Wersja merytorycznie nie różni się od wersji 7.30.0. W dniu 25.02.2008 ukaże się wersja 7.31.1 zawierająca modyfikacje związane z rozwojem produktu i dostosowanie do nowych przepisów.


Zmiany w wersji 7.30.0 (21.11.2007)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. W kreatorach wydruków list płac, zbiorówek list płac i kartotek zarobkowych dodano mechanizm tworzenia raportów graficznych.
  2. Dodano możliwość eksportu do Excela danych kartotek systemowych, firmowych pracowniczych, danych z kartoteki osobowej, składników płacowych z list płac.
  3. W wariancie PRESTIŻ dodano możliwość importu z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych.
  4. Dodano rejestracje zmian danych w kartotekach stałych systemu związanych z adresami.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Wprowadzono nowy mechanizm rozliczania dodatkowego urlopu należnego osobom niepełnosprawnym (rehabilitacyjny).
  2. Rozwiązano problem z tworzeniem deklaracji tylko dla właściciela firmy w przypadku kilku zapisów dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym.
  3. Rozbudowano mechanizm zwrotu nadpłaconych składek ZUS w celu umożliwienia poprawnego rozliczenia zwrotu składek za lata 1999-2000. Dodano składnik "Procent składki zdrowotnej z roku nadpłaty składek". W przypadku nie podania stopy procentowej składki zdrowotnej w tych składnikach, do pomniejszania podatku o niedopłaconą składkę zdrowotną, przyjmowana jest stopa procentowa w wysokości 7.75%. Ujednolicono potrącenie niedopłaconej składki zdrowotnej niezależnie, czy zwrot składek dotyczy bieżącego roku czy lat poprzednich. W tym celu dodano składnik "Niedopłata składki zdrowotnej" potrącający wymienioną składkę z kwoty do wypłaty.
  4. Zmieniono sposób uwzględniania składnika "Dodatek za godziny przepracowane w nocy" w podstawie do zasiłku. Obecnie jest on traktowany jako składnik nieuzupełniany (analogia do godzin nadliczbowych).
  5. W procedurach liczących zestawienia GUS DG-1 i Z-06 uwzględniono zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota zwracanych składek nie wpływa na wynagrodzenia (09), pomniejsza składki na ubezpieczenie społeczne (11), a o część niedopłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne powiększa podatek dochodowy (12).
  6. Algorytm liczenia podstawy do zasiłku uczulono na fakt zmiany systemu wynagradzania w trakcie okresu, z jakiego liczona jest podstawa. Rozwiązano również problem z podstawą do zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy w danym miesiącu występują jednocześnie zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński. W mechanizmie pobierania składników za okresy dłuższe niż miesiąc zmieniono określanie roku nagrody rocznej w celu poprawnego kwalifikowania tej nagrody do podstawy zasiłku dla nieobecności styczniowych.
  7. Wprowadzono dodatkowe składniki na listę podstawową informujące o ilości godzin nadliczbowych z podziałem na płatne z dodatkiem 50% i 100%.
  8. Poprawiono funkcję "Dane do zwolnienia" tak, aby po powtórnej próbie zwolnienia do danej umowy zablokować edycję danych do zwolnienia. Ma to na celu wymuszenie zmiany danych do zwolnienia poprzez otwarcie umowy i ponowne zwolnienie.
  9. W wydrukach "Karty zarobkowej podatek" i "Kartoteki umów zleceń i o dzieło" dodano podstawę do zdrowotnego, uwzględniono składniki z typu listy "Rady" oraz wartości umów cywilno prawnych z kartoteki. Uwzględniono również składniki zwolnione z podatku oraz zwrot składek ZUS.
  10. W wydruku "Kartoteka zarobkowa z umów cywilno prawnych" dodano podstawę do zdrowotnego, uwzględniono składniki zwolnione z podatku oraz zwrot składek ZUS.
  11. W wydrukach "Roczne zestawienia składek II v.2", "Roczne zestawienia składek v.2" i "Zestawienie składek z list płac i umów zleceń" uwzględniono składniki z typu listy "Lista ZFSS". Uwzględniono również składniki zwolnione z podatku oraz zwrot składek ZUS.
  12. W wydruku "Roczna karta przychodów pracownika" uwzględniono zwrotu składek ZUS
  13. W wydruku "Kartoteki składek" uwzględniono składniki z typu listy "Rady"
  14. Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-40(15). W celu rozliczenia ulgi prorodzinnej za pomocą tej deklaracji rozbudowano kartotekę "Koszty uzyskania i ulgi podatkowe" o kolumnę umożliwiającą wprowadzenie kwoty tej ulgi. W pozycji "Różne informacje o pracowniku" dodano kartotekę "Ulgi pororodzinne" w celu rejestracji ilości dzieci, na które ulga się należy.
  15. W "Wydruku rotacji pracowników" uwzględniono koniec okresu niepełnosprawności i zmianę etatu w danym miesiącu.
  16. W wydrukach informacji dla pracowników dołożono punkt o układzie zbiorowym pracy. Obowiązujący w danym zakładzie układ wprowadza się do nowej kartoteki firmy "Układ zbiorowy". Zmieniono również sposób filtrowania dla pracowników zwolnionych.
  17. W pozycji "Badania lekarskie i szkolenia BHP" dodano wydruk "Karty szkolenia wstępnego"
  18. W "Zbiorczym zestawieniu list płac do PIT-4" uwzględniono listy "Umowy" i "Rady".
  19. Zaświadczeniach o dochodach, wybór celu zaświadczenia z pliku uzależniono od parametru "W zaświadczeniu pracodawcy wybór pliku" z kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji". Jednocześnie ujednolicono znaczenie pozycji "brutto", "dochód", "netto" w zaświadczeniach związanych z umowami cywilno prawnymi.
  20. System dostosowano do zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obowiązujących dla list wypłacanych od 1.01.2008. Włączono obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od pracodawców za zatrudnione osoby niepełnosprawne, a wyłączono obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne finansowane przez budżet. Zmieniono również sposób obliczania składek finansowanych przez PFRON. Dostosowano mechanizm deklaracji ZUS DRA do przeprowadzonych zmian oraz w zakresie osób prowadzących działalność.
  21. Do menu kartoteki osobowej pracowników etatowych dodano w opcji umowy cywilno prawne pozycję "Zaświadczenie OPS dla umów cyw. –prawn."
  22. W graficznym zestawieniu składek z list płac i umów zleceń uwzględniono zwrot składek ZUS.
  23. Wprowadzono graficzne wersji deklaracji PIT-40, PIT-11, PIT 4R, PIT-8AR.


Zmiany w wersji 7.10.6 (06.07.2007)
 • Zmieniono transfery elektroniczne przelewów do CitiBanku zgodnie z opisem aktualnej struktury programu CitiDirect.
 • W informacji dla pracownika zmieniono opis dotyczący urlopu dla osób zatrudnionych po raz pierwszy oraz opis dotyczący okresów wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony.
 • System dostosowano do zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzający podział składki rentowej. Dodano nowa kolumnę do kartoteki "Stopy procentowe składek na ub. społeczne i inne" w celu wprowadzenia oddzielnej składki rentowej dla ubezpieczonego. Zmieniono algorytmy obliczeń składek rentowych, określania kwoty wolnej od potrąceń, mechanizm wyznaczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z uwzględnieniem zmiany najniższej podstawy wymiaru świadczeń oraz mechanizmy obliczeń składek dla osób prowadzących działalność i z nimi współpracującymi, osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • Do nowych rozwiązań dostosowano wydruki rocznego zestawienia składek wykorzystujące procent składki rentowej ubezpieczenia społecznego.
 • Dostosowano wydruk kartoteki godzin nadliczbowych do obecnej postaci kartoteki godzin nadliczbowych i nocnych.
 • Do wydruku świadectwa pracy CR dodano pobieranie regonu firmy i dodano pytanie o datę wydruku.
 • W informacji dla pracownika CR zmieniono opis dotyczący urlopu dla osób zatrudnionych po raz pierwszy oraz opis dotyczący okresów wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony.


Zmiany w wersji 7.10.4 (25.06.2007)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. Wprowadzono wariant PRESTIŻ systemu. Posiada on wszystkie funkcjonalności wariantu BIURO oraz dodatkowo: rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników, edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD oraz możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych .
   1. Mechanizm rejestrowania operacji użytkowników. W opcji "Administrator -> Konfiguracja rejestracji operacji" za pomocą klawisza "Popraw" można włączyć lub wyłączyć rejestracje operacji użytkowników dla dowolnej kartoteki. Włączając rejestracje można opcjonalne wskazać jedną z kolumn kartoteki, której wartość będzie wykazywana w kolumnie "Opis obiektu" w rejestrze operacji. Do wewnętrznego języka programowania dodano trzy funkcje "InicjujBuforZmian", "RejestrujOperacjęSystemu", "RejestrujOperacjęKartoteki" pozwalające rozbudowywać standardowy mechanizm o własne rozwiązania
   2. W pozycji "Inne dane" kartoteki osobowej dodano opcje "Archiwum dokumentów pracownika". Za pomocą tej opcji można dodać dokumenty w postaci elektronicznej do danych pracownika. Poszczególne pliki dokumentów dodawanych do archiwum można grupować w zestawy pod jedna nazwą, a zestawy dodawać do różnych kategorii.
   3. Edycja szablonów wydruków w formacie WORD-a. W opcji "Administrator -> Funkcje" można tworzyć i modyfikować szablony wydruków korzystając z zainstalowanego na komputerze programu MS-WORD i łącząc ten raport z bazą danych programu za pomocą mechanizmu znanego użytkownikom programu WF-GANG z generatora wydruków tekstowych.
  2. W celu lepszej ochrony danych wprowadzono szyfrowanie haseł użytkowników systemu. Szyfrowanych haseł nie da się odtworzyć, a jedynie wygenerować nowe. Operację taką może przeprowadzić administrator serwera SQL za pomocą modułu "Administrator" Zaawansowane > Administracja bazami danych > Konta użytkowników programu. Operacją tą nie można wybrać hasła - jest ono tworzone losowo.
  3. Instalacje i działanie aplikacji dostosowano do wymogów systemu operacyjnego MS VISTA. Zmieniono domyślny katalog dla plików eksportowych, tymczasowych i konfiguracyjnych na "Moje dokumentyPliki programu WF-GANG. Katalog ten jest inny dla każdego użytkownika komputera.
  4. W oknie osób na liście płac dodano klawisz, za pomocą którego można otrzymać informację o ilości pracowników na liście oraz sumie wybranego składnika płacowego oraz przycisk konfiguracyjny pozwalający dołączyć do nazwiska i imienia pracownika jego PESEL.
  5. Wymuszono wybranie kategorii funkcji podczas definiowania raportu w administratorze.
  6. Uzupełniono plik pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. Stworzono nowy mechanizm rocznych deklaracji podatkowych płatnika podatku. Dodano pomocnicze miesięczne deklarację PIT-4 i PIT8A rejestrujące dane w rozbudowanej kartotece firmy "Zaliczki na podatek dochodowy" oraz nowej kartotece firmy "Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy". Dodano nowe formularze deklaracji PIT-4R (1) i PIT-8AR (1) korzystające z danych zarejestrowanych w wyżej wymienionych kartotekach.
  2. Zmieniono struktury elektronicznych przelewów do WBK (minibank). W przelewach wynagrodzeń z list płac i umów cywilno prawnych w formacie Eliksir - 0 z literą "s" skrócono pola dotyczące numerów rachunków do 26 znaków oraz zmieniono kolejność informacji w polach adresu beneficjenta.
  3. Kartotekę "Podstawy na ubezpieczenie właścicieli" rozszerzono o pola służące do rejestracji składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Zmieniono mechanizm deklaracji ZUS DRA, aby policzone składki dla osób prowadzących działalność (właścicieli) były rejestrowane w tej kartotece.
  4. Zmieniono sposób tworzenia miesięcznej deklaracji ZUS DRA dla osób prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych). W przypadku, gdy deklaracja jest tworzona wyłącznie dla właściciela wypełniana jest sekcja XI DRA - deklaracja dochodu - zamiast tworzenia miesięcznego raportu imiennego RCA dla właściciela.
  5. W mechanizmie deklaracji ZUS DRA wyłączono blokadę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne do minimalnego wynagrodzenia dla współwłaścicieli, gdy firma nie jest osoba fizyczną. Rozszerzono mechanizm tworzenia zerowych raportów RCA/RZA dla umów zleceń rejestrowanych w kartotece o przypadek, gdy okres wykonywania umowy jest na czas nieokreślony (wypełniona jest tylko data od). Usunięto przyczynę tworzenia dwóch raportów RSA za ten sam okres w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu oprócz rozliczenia na liście podstawowej jest rozliczany na liście umów okresowych.
  6. Dostosowując system do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (prawo do zasiłku opiekuńczego dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie), do typu listy umowy okresowe i ewidencji nieobecności właścicieli dodano możliwość wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dostosowano mechanizm karty zasiłkowej i deklaracji ZUS DRA do zmian w typie listy. Zgodnie z komunikatem ZUS kod tytułu ubezpieczenia dla RSA związanego zasiłkiem opiekuńczym takiej osoby jest ustawiany na "5000xx".
  7. W obliczeniach potrąceń alimentacyjnych wyrażonych jako procent dochodu uwzględniono zasiłki z ubezpieczenia chorobowego.
  8. Zmieniono mechanizm wyznaczania dat od do dla deklaracji PIT-11 (15) dla przychodów pochodzących z listy umów okresowych.
  9. Zmieniono sposób obliczania teoretycznego podatku do ograniczenia składki zdrowotnej na liście podstawowej. Obecnie podatek liczy się od sumy dochodu ze stosunku pracy i zasiłków chorobowych.
  10. Zmiany w procedurach związanych z wymiarem urlopu wypoczynkowego: możliwość wyłączenia informacji o stanie urlopów przy wprowadzaniu nieobecności, zmiana sposobu wyświetlania informacji o wymiarze urlopu przy wprowadzaniu nieobecności i zamknięciu roku, usunięcie problemów z wprowadzaniem nieobecności po wprowadzeniu urlopu rehabilitacyjnego.
  11. Nowy sposób zaokrąglania urlopu wypoczynkowego dla przypadku zmian wymiaru czasu pracy w trakcie roku. Dodano nowy roboczy parametr "Urlopy w ciągu roku zaokrąglać".
  12. Do zaświadczeń o dochodach dodano informacje o upadłości/likwidacji firmy oraz dodano możliwość wczytania treści celu zaświadczenia z pliku tekstowego.
  13. Dodano raport "Zbiorcze zestawie list płac do PIT-4"do kontroli podatku dochodowego z list płac.
  14. W zaświadczeniu o dochodach z umów cywilno prawnych dodano możliwość wczytania treści celu zaświadczenia z pliku tekstowego oraz dodano nowe zaświadczenie dotyczące umów na potrzeby OPS.
  15. W wydruku rozdzielnika kosztów, zestawienia składek, kartoteki zarobkowej dla umów cywilno prawnych, uwzględniono kwoty z typu listy Rady.
  16. W wydrukach związanych z umowami o dzieło zamieniono słowo "zleceniobiorca" na "wykonawca", zwiększono długość pola opisującego nazwę firmy.
  17. W wydrukach kontrolnych dodano "Zestawienie nieobecności wg rodzajów".
  18. Wprowadzono nowy wzór deklaracji PIT-2.
  19. Dodano szablony dokumentów i zestawień w postaci graficznej (MS WORD): Aktualny stan badań I, Aneks do umowy o pracę, Angaże z danego okresu, Badania mijające do dania, Kartoteka składek, Kartoteka zarobkowa podatek, Roczne zestawienie składek v.2, Roczne zestawienie składek II v.2, św.pracy, Umowa o pracę, Załącznik do zaświadczenia Rp_7 v.2, Zaśw.pracodawcy v.3, Zaświadczenie RP_7 v.2, Zest.urlopowe, Zest.urlopowe1, Zestawienia składek na ubezpieczenie zdrowotne, Zestawienie składek z list płac i umów zleceń.
  20. Dodano nowy wydruk CR - świadectwo pracy CR. W wydruku Informacja dla pracownika CR poprawiono podpis pracodawcy.
  21. W kreatorze zestawień osobowych dodano nowy szablon wydruku - Angaże na dzień oraz zmieniono szablon wydruku Absencja chorobowa.


Zmiany w wersji 7.10.2 (22.01.2007)
 • ZMIANY TECHNICZNE
  1. W kreatorze zestawień osobowych umożliwiono definiowanie separatora oddzielającego pola eksportu do Excela.
  2. Zmieniono mechanizm powielania okresów we wdrożeniu, zautomatyzowano wypełnienie daty wypłaty.
  3. Zmieniono opcje wywoływana Ctrl-D w kartotece osobowej na wydruki.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
  1. W transferach elektronicznych ubezpieczonych i obniżonych składek do NFZ zmieniono pobieranie danych dotyczących NIP, kodu oddziału NFZ oraz ulicy i numeru domu.
  2. Dodano możliwość wydrukowania przelewów na dwuodcinkowych gotowych formularzach.
   UWAGA: format wydruków został dopasowany do zastosowania ze sterownikiem DRUKARKA WINDOWS.
  3. Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-40(14), PIT-12(3), PIT-11(15). Dla nowych wersji pitów (na 2007 rok) mechanizm deklaracji PIT-8B ujednolicono z nową deklaracją PIT-11.
  4. Umożliwiono księgowanie kwot ujemnych do systemów WF-Fakir (DOS i WIN).
  5. Do wydruków kontrolnych dodano raport informujący o pracownikach, którym w podanym okresie zmienił się okres wypowiedzenia lub wymiar urlopu.
  6. W kartotece "Godzin nadliczbowych i nocnych" dodano możliwość rejestracji godzin przepracowanych ponad dzienną normę (nadliczbowych), za które pracownik otrzymał dzień wolny. W kontroli limitu godzin nadliczbowych w roku uwzględniono godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy tygodniowej oraz wyłączono kontrolę, gdy w kartotece systemu "Limit godzin nadliczbowych" na dany rok nie jest wypełniony.
  7. Usystematyzowano sposób wyznaczania kosztów uzyskania przychodów dla umów cywilno prawnych, umów okresowych i rad nadzorczych. Dla pozycji PIT-8B pełnienie obowiązków społecznych, udział w organach stanowiących osób prawnych, kontrakty menedżerskie, dla których koszty podawane są w kwocie przyjęto kwotę kosztów zwykłych niezależnie od tego czy w kartotece "Podstawowe dane podatkowe" zaznaczone są koszty zwykłe czy podwyższone. Dla innych pozycji - koszty zostają wyzerowane.
  8. Do kategorii "Ogólne" dodano parametr "Firma nie płaci składki na FGśP" - pozwala on na wyłączenie obliczeń składki na listach płac i umowach zlecenia dla podmiotów niepodlegających ustawie o Ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
  9. Zmieniono sposób liczenia odszkodowania za skrócone wypowiedzenie. Obecnie odszkodowanie jest liczone jako wielokrotność podstawy do ekwiwalentu, a nie jak do tej pory jako wynagrodzenie za okres odszkodowania liczone według zasad ekwiwalentu za urlop. Podstawa Uchwała Sądu Najwyższego z 9.05.2000 (III ZP 12/00, OSN z 2000r. nr 22 poz. 806)
  10. Rozbudowano mechanizm konfiguracji podstawy do zasiłku. Dodano wyróżniki "Podstawa stawki zasiłkowej: Składnik stały" i Podstawa stawki zasiłkowej: Dodatkowy skł. uzupełn.". Pierwszy służy do konfiguracji składników, które wliczane są do podstawy w kwocie nominalnej (np. angaż), drugi - dla składników pomniejszanych proporcjonalnie do czasu przepracowanego, które należy wliczyć do podstawy po uzupełnieniu. Zmodyfikowano mechanizm uzupełniania dla pracowników miesięczne płatnych. W przypadku otrzymania w danym miesiącu wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za urlop lub za dni usprawiedliwione płatne, do podstawy wliczana jest suma wynagrodzeń, jeżeli w tym miesiącu pracownik za wszystkie dni otrzymał wynagrodzenie za pracę (wynagrodzenie za urlop i podobne traktujemy równoważnie). W przypadku, gdy za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, podstawę uzupełniamy do kwoty składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.
  11. W opcji Transfery/Operacje dodano funkcje za pomocą, których można zapisać do kartoteki godzin nadliczbowych i nocnych godziny przepracowane w porze nocnej. źródłem danych jest kalendarz pracownika i zapisany w nim początek i koniec pracy na dany dzień.
  12. W świadectwie pracy zmniejszono czcionkę do Elite (12CPI), naniesiono drobne poprawki formatu w podpisie i pouczeniu.
  13. Usunięto drugie imię z danych płatnika, jeżeli jest on osobą fizyczną w deklaracjach PIT.
  14. W kartotece umów cywilno prawnych dodano możliwość zaznaczenia danej umowy jako dochodu wolnego od podatku na mocy art. 21 ust 46 ustawy o PDOF.
  15. Zmodyfikowano obliczenia wymiaru urlopów. Zrezygnowano z wykazywania godzin urlopu. Zmieniono sposób wyświetlania informacji o urlopach podczas wprowadzania nieobecności w ewidencji. Dodano parametr "Czy informować o stanie urlopów". Parametr umożliwia rezygnację z wyświetlania informacji dotyczącej stanu należnych i wykorzystanych urlopów w trakcie wprowadzania urlopu wypoczynkowego do Ewidencji Nieobecności. Wyłączenie wyświetlania spowoduje, że nie będą też wykonywane obliczenia potrzebne do uzyskania danych, co znacznie przyspieszy działanie funkcji.
  16. Zmodyfikowano mechanizm rozliczenia nadpłat i niedopłat na liście płac wynikających z deklaracji PIT-40. Uwzględniono sytuacje, gdy nadpłata podatku jest większa od zaliczki za marzec, kwota różnicy jest automatycznie przenoszona do składnika nadpłata podatku wypłacona w gotówce. Uwzględniono również przypadek, gdy dochód za marzec nie jest wystarczający do potrącenia niedopłaty podatku. W takim przypadku różnica jest przenoszona do rozliczenia z dochodu za kwiecień.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.